Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Kazanılan Derece
Eğitim Programları ve Öğretim alanında "Bilim Doktoru"
Kayıt ve Kabul Koşulları
Eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans not ortalaması en az 75 olmak, yabancı dil puanının (İngilizce) en az 55 olması şartı aranır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrenciler başvuruları bir hafta içerisinde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanması, KPDS'den, ÜDS'den veya YDS'den en az 55 alınması, ya da eşdeğer uluslararası bir sınavdan yeterli puanın alınması, doktora yeterlilik sınavının başarı ile geçilmesi, doktora tezinin başarılı şekilde tamamlanması ve başarı ile sunulması.
Program Profili
Öğretmen yetiştirme ve program geliştirme ve öğretim alanlarında araştırma yapan akademisyen, yönetici, öğretmen ve eğitim alanındaki araştırmacıların mesleki gelişimleri açısından gereksinim duydukları bilgiye ulaşmaları amaçlanmaktadır. Farklı alanlarda çalışmaların yapıldığı ana bilim dalında çalışılan bazı konular şunlardır: Öğrenme ve Öğretme Kuramları, Düşünme Eğitimi, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Öğretmen Yeterlikleri ve Nitelikleri, Kubaşık Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Karşılaştırmalı Eğitim, Yaygın Eğitim, Eleştirel/Yansıtıcı/Yaratıcı Düşünme, Çağdaş Öğrenme Kuramları, Eğitimde Drama ve çeşitli alanların öğretim programları. 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 12 akademik personelin görev yaptığı ana bilim dalında, 2012 – 2013 öğretim yılında doktora programında kayıtlı 13 öğrenci vardır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Herhangi bir özel kuruluşta ya da bir kamu kuruluşunda görev yapıyorken aynı zamanda eğitim programları ve öğretim doktora programından mezun olanlar kurumsal koşulların elverişli olması durumunda, çalışma alanlarıyla ilgili daha üst düzey pozisyonlara atanabilmektedirler ya da kendilerinden uzman olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra ilgili yasal düzenlemeler gereği kamu görevlisi olarak çalışıyorken doktora programını bitiren kişilerin hizmet yıllarına bir kademe yükselmesi uygulanmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve eğitim programları ve öğretim doktora programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerde akademik personel olabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek bir transkripte sahip olmak ve alttan aldığı başarısız dersi bulunmamak.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav, ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı olabilmek için notun en az 75 puan olması gerekir. DOKTORA 90-100 = AA = 4.00 85-89 = BA = 3.50 80-84 = BB = 3.00 75-79 = CB = 2.50 0-74 = FF = 0.00
Mezuniyet Koşulları
En az 24 kredilik (60 AKTS) dersleri tamamlamış olmak; alanında özgün bir tez hazırlayarak jüri önünde başarıyla savunmuş olmak
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu