Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
İleri İstatistik
EPÖ608
Zorunlu 3 0 5
Toplam AKTS Puanı   13
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Öğretim Tasarımı: Teori ve Uygulama
EPÖ657
Bölüm Seçmeli 2 1 5
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim Programları
EPÖ602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Alternatif Eğitim
EPÖ605
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Değerler Eğitimi Araştırmaları
EPÖ632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Programları
EPÖ623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mesleki ve Teknik Eğitim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ625
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eylem Araştırmaları ve Meta Analiz
EPÖ638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Duyuşsal Alan Eğitimi
EPÖ640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hizmet İçi Eğitim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlköğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ653
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ortaöğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretim Kuramları
EPÖ604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Program Geliştirme Alan Çalışması
EPÖ617
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Program Değerlendirme Alan Çalışması
EPÖ618
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Düşünme Eğitimi Araştırmaları
EPÖ620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
EPÖ641
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında Nitel Tasarım
EPÖ661
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Programları
EPÖ662
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Seminer I
EPÖ801
Zorunlu 0 2 4
Toplam AKTS Puanı   12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Öğretim Tasarımı: Teori ve Uygulama
EPÖ657
Bölüm Seçmeli 2 1 5
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim Programları
EPÖ602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Alternatif Eğitim
EPÖ605
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Değerler Eğitimi Araştırmaları
EPÖ632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Programları
EPÖ623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mesleki ve Teknik Eğitim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ625
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eylem Araştırmaları ve Meta Analiz
EPÖ638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Duyuşsal Alan Eğitimi
EPÖ640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hizmet İçi Eğitim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlköğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ653
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ortaöğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretim Kuramları
EPÖ604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Program Geliştirme Alan Çalışması
EPÖ617
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Program Değerlendirme Alan Çalışması
EPÖ618
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Düşünme Eğitimi Araştırmaları
EPÖ620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
EPÖ641
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında Nitel Tasarım
EPÖ661
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Programları
EPÖ662
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Seminer II
EPÖ802
Zorunlu 0 2 4
Toplam AKTS Puanı   12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Öğretim Tasarımı: Teori ve Uygulama
EPÖ657
Bölüm Seçmeli 2 1 5
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim Programları
EPÖ602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Alternatif Eğitim
EPÖ605
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Değerler Eğitimi Araştırmaları
EPÖ632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Programları
EPÖ623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mesleki ve Teknik Eğitim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ625
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eylem Araştırmaları ve Meta Analiz
EPÖ638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Duyuşsal Alan Eğitimi
EPÖ640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hizmet İçi Eğitim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlköğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ653
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ortaöğretim Programları: Teori ve Uygulama
EPÖ634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretim Kuramları
EPÖ604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Program Geliştirme Alan Çalışması
EPÖ617
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Program Değerlendirme Alan Çalışması
EPÖ618
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Düşünme Eğitimi Araştırmaları
EPÖ620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
EPÖ641
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında Nitel Tasarım
EPÖ661
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Programları
EPÖ662
Bölüm Seçmeli 3 0 5
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
Toplam AKTS Puanı   30
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu