Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Eğitim programları ve öğretim alanındaki temel kavramları doğru kullanabilme
2.Eğitim programlarına etki eden felsefi, sosyal, tarihsel ve psikolojik temelleri kavrayabilme
3.Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarının kuramsal temellerini analiz edebilme
4.Bir eğitim programını bilimsel ilkelere uygun olarak değerlendirebilme
5.İşbirlikli biçimde, ilke ve ölçütlere uygun bir program tasarısı hazırlayabilme
6.Bir kurum ya da konu alanında program geliştirme çalışmalarını yürütebilme
7.Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırmalar/yayınlar yapabilme
8.Eğitim programları ve öğretim alanındaki güncel uygulamaları, ulusal ve uluslararası akademik yayınları izleyebilme
9.Mesleki sorunları/konuları tartışırken, çalışmalarını yürütürken eğitim bilimleri alanındaki bilimsel yöntem ve etik ilkeleri ön planda tutabilme
10.Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırma yapmaya istekli olma
11.Mesleki bir kimlik olarak program geliştirme uzmanlığına değer verebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu