Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 15
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dolaşım ve Solonum Biyofiziği
BYF601
Zorunlu 2 2 10
İleri Moleküler Biyofizik
BYF603
Zorunlu 2 2 10
Membran Biyofiziği
BYF604
Zorunlu 2 0 5
Doku Biyofiziği
BYF605
Zorunlu 2 0 5
Fizyolojik Sinyallerin Analizi ve Değerlendirilmesi
BYF606
Zorunlu 2 2 10
Seminer I
BYF801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
BYF802
Zorunlu 0 2 2
Biyofiziksel Ölçmeler
BYF602
Zorunlu 2 2 10
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Elektromyografi
BYF621
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Uyarılmış Potansiyeller
BYF622
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Biyomekanik
BYF625
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Duyu Biyofiziği
BYF627
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Spektroskopik Yöntemler ve Uygulamaları
BYF628
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Doku Optik Analizi
BYF629
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Tıpta Lazer Uygulamaları
BYF630
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Ultrason ve Uygulamaları
BYF631
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Kas Biyofiziği
BYF632
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Biyofizikte Makale Tartışması
BYF634
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Moleküler Yapı Biyofiziği
BYF639
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Elektromanyetik Dalgalar ve Tıpta Uygulamaları
BYF640
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Biyonanoteknoloji ve Biyosensörler
BYF641
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri
BYF642
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Hücresel Elektrofizyoloji ve Görüntülemenin Temelleri
BYF643
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoinformatik
BYF644
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri
BYF646
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
BYF647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Nöroendokrinoloji ve Nöroimmünoloji
BYF648
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Elektroensefalografi
BYF649
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörofarmakoloji
BYF650
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Uyku ve Bozuklukları
BYF651
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörofizyolojide Deneysel Modeller
BYF652
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörodejenerasyon
BYF653
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Nümerik Analiz
BYF654
Bölüm Seçmeli 2 1 5
Radyasyon Biyofiziği
BYF655
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Temel Nörofizyoloji
BYF645
Bölüm Seçmeli 3 0 10
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dolaşım ve Solonum Biyofiziği
BYF601
Zorunlu 2 2 10
İleri Moleküler Biyofizik
BYF603
Zorunlu 2 2 10
Membran Biyofiziği
BYF604
Zorunlu 2 0 5
Doku Biyofiziği
BYF605
Zorunlu 2 0 5
Fizyolojik Sinyallerin Analizi ve Değerlendirilmesi
BYF606
Zorunlu 2 2 10
Seminer I
BYF801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
BYF802
Zorunlu 0 2 2
Biyofiziksel Ölçmeler
BYF602
Zorunlu 2 2 10
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Elektromyografi
BYF621
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Uyarılmış Potansiyeller
BYF622
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Biyomekanik
BYF625
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Duyu Biyofiziği
BYF627
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Spektroskopik Yöntemler ve Uygulamaları
BYF628
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Doku Optik Analizi
BYF629
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Tıpta Lazer Uygulamaları
BYF630
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Ultrason ve Uygulamaları
BYF631
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Kas Biyofiziği
BYF632
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Biyofizikte Makale Tartışması
BYF634
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Moleküler Yapı Biyofiziği
BYF639
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Elektromanyetik Dalgalar ve Tıpta Uygulamaları
BYF640
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Biyonanoteknoloji ve Biyosensörler
BYF641
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri
BYF642
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Hücresel Elektrofizyoloji ve Görüntülemenin Temelleri
BYF643
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoinformatik
BYF644
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri
BYF646
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
BYF647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Nöroendokrinoloji ve Nöroimmünoloji
BYF648
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Elektroensefalografi
BYF649
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörofarmakoloji
BYF650
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Uyku ve Bozuklukları
BYF651
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörofizyolojide Deneysel Modeller
BYF652
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörodejenerasyon
BYF653
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Nümerik Analiz
BYF654
Bölüm Seçmeli 2 1 5
Radyasyon Biyofiziği
BYF655
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Temel Nörofizyoloji
BYF645
Bölüm Seçmeli 3 0 10
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 15
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dolaşım ve Solonum Biyofiziği
BYF601
Zorunlu 2 2 10
İleri Moleküler Biyofizik
BYF603
Zorunlu 2 2 10
Membran Biyofiziği
BYF604
Zorunlu 2 0 5
Doku Biyofiziği
BYF605
Zorunlu 2 0 5
Fizyolojik Sinyallerin Analizi ve Değerlendirilmesi
BYF606
Zorunlu 2 2 10
Seminer I
BYF801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
BYF802
Zorunlu 0 2 2
Biyofiziksel Ölçmeler
BYF602
Zorunlu 2 2 10
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Elektromyografi
BYF621
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Uyarılmış Potansiyeller
BYF622
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Biyomekanik
BYF625
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Duyu Biyofiziği
BYF627
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Spektroskopik Yöntemler ve Uygulamaları
BYF628
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Doku Optik Analizi
BYF629
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Tıpta Lazer Uygulamaları
BYF630
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Ultrason ve Uygulamaları
BYF631
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Kas Biyofiziği
BYF632
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Biyofizikte Makale Tartışması
BYF634
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Moleküler Yapı Biyofiziği
BYF639
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Elektromanyetik Dalgalar ve Tıpta Uygulamaları
BYF640
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Biyonanoteknoloji ve Biyosensörler
BYF641
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri
BYF642
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Hücresel Elektrofizyoloji ve Görüntülemenin Temelleri
BYF643
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoinformatik
BYF644
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri
BYF646
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
BYF647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Nöroendokrinoloji ve Nöroimmünoloji
BYF648
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Elektroensefalografi
BYF649
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörofarmakoloji
BYF650
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Uyku ve Bozuklukları
BYF651
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörofizyolojide Deneysel Modeller
BYF652
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörodejenerasyon
BYF653
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Nümerik Analiz
BYF654
Bölüm Seçmeli 2 1 5
Radyasyon Biyofiziği
BYF655
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Temel Nörofizyoloji
BYF645
Bölüm Seçmeli 3 0 10
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 12
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dolaşım ve Solonum Biyofiziği
BYF601
Zorunlu 2 2 10
İleri Moleküler Biyofizik
BYF603
Zorunlu 2 2 10
Membran Biyofiziği
BYF604
Zorunlu 2 0 5
Doku Biyofiziği
BYF605
Zorunlu 2 0 5
Fizyolojik Sinyallerin Analizi ve Değerlendirilmesi
BYF606
Zorunlu 2 2 10
Seminer I
BYF801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
BYF802
Zorunlu 0 2 2
Biyofiziksel Ölçmeler
BYF602
Zorunlu 2 2 10
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Elektromyografi
BYF621
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Uyarılmış Potansiyeller
BYF622
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Biyomekanik
BYF625
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Duyu Biyofiziği
BYF627
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Spektroskopik Yöntemler ve Uygulamaları
BYF628
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Doku Optik Analizi
BYF629
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Tıpta Lazer Uygulamaları
BYF630
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Ultrason ve Uygulamaları
BYF631
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Kas Biyofiziği
BYF632
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Biyofizikte Makale Tartışması
BYF634
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Moleküler Yapı Biyofiziği
BYF639
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Elektromanyetik Dalgalar ve Tıpta Uygulamaları
BYF640
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Biyonanoteknoloji ve Biyosensörler
BYF641
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri
BYF642
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Hücresel Elektrofizyoloji ve Görüntülemenin Temelleri
BYF643
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoinformatik
BYF644
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri
BYF646
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
BYF647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Nöroendokrinoloji ve Nöroimmünoloji
BYF648
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Elektroensefalografi
BYF649
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörofarmakoloji
BYF650
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Uyku ve Bozuklukları
BYF651
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörofizyolojide Deneysel Modeller
BYF652
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nörodejenerasyon
BYF653
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Nümerik Analiz
BYF654
Bölüm Seçmeli 2 1 5
Radyasyon Biyofiziği
BYF655
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Temel Nörofizyoloji
BYF645
Bölüm Seçmeli 3 0 10
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu