Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri
Ders Kodu: BYF642
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin temel prensiplerinin öğrenilmesi ve kullanım alanlarının anlaşılması amaçlanmaktadır

Özet İçerik

Radyografi, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, radyonüklidlerin kullanılması, tek foton salma tomografisi, pozitron salma tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, ve ultrasonografi yöntemlerinin çalışma prensipleri ve klinikte kullanımları incelenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet BİLGEN
Öğrenme Çıktıları
1.Tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin temel kavramlarının ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi
2.Görüntlemede kullanılan ışık kaynaklarının ve ultrasonun oluşturulması ve hedefe yönlendirilmesinin öğrenilmesi
3.Kullanılan yöntemler ile elde edilen görüntülerin anlaşılabilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Gürbüz Çelebi, Biyomedikal fizik, 2008
2.Ferit Pehlivan, Biyofizik, Pelikan Yayınları, 2010.
3.Carol M. Rumack, Stephanie R. Wilson, J. William Charboneau, Deborah Levine, Diagnostic ultrasound,2010.
4.Steven M Perry ve ark, Examination review for ultrasound:sonography principles and instrumentation, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tıbbi görüntülemenin temel ilkeleri
2. Hafta - Teorik
Radyografi
3. Hafta - Teorik
Radyografi
4. Hafta - Teorik
Manyetik rezonans görüntüleme
5. Hafta - Teorik
Manyetik rezonans görüntüleme
6. Hafta - Teorik
Floroskopi
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
8. Hafta - Teorik
Görüntülemede radyonüklidlerin kullanılması
9. Hafta - Teorik
Bilgisayarlı tomografi
10. Hafta - Teorik
Bilgisayarlı tomografi
11. Hafta - Teorik
Tek foton salma tomografisi
12. Hafta - Teorik
Pozitron salma tomografisi
13. Hafta - Teorik
Ses dalgasının genel özellikleri ve ses dalga olayları
14. Hafta - Teorik
Ultrases genel özellikleri, Ultrases oluşumu ve piezoelektrik etki
15. Hafta - Teorik
Ultrason görüntüleme teknikleri ve görüntülerin değerlendirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150115
Uygulamalı Ders150230
Ödev36224
Okuma142142
Ara Sınav18210
Dönem Sonu Sınavı18210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
4
2
2
4
3
2
2
2
4
2
3
3
4
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
4
2
2
4
3
2
2
2
4
2
3
3
4
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
4
2
2
4
3
2
2
2
4
2
3
3
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu