Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
EYT601
Zorunlu 2 2 5
Eğitim Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
EYT633
Zorunlu 3 0 5
Toplam AKTS Puanı   18
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EYT604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
EYT624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi
EYT626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Stratejik Planlama
EYT630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
EYT620
Zorunlu 3 0 5
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
EYT632
Zorunlu 3 0 5
Toplam AKTS Puanı   18
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
EYT610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
EYT627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri
EYT634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi
EYT636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Seminer
EYT801
Zorunlu 0 2 4
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
EYT602
Zorunlu 3 0 5
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
EYT607
Zorunlu 3 0 5
Toplam AKTS Puanı   22
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
EYT611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
EYT621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ütopyaları
EYT628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
EYT635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
Toplam AKTS Puanı   30
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu