Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 18
1. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   33
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
EYT601
Zorunlu 2 2 5
Eğitim Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
EYT633
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EYT604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
EYT624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi
EYT626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Stratejik Planlama
EYT630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 18
2. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   33
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
EYT620
Zorunlu 3 0 5
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
EYT632
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
EYT610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
EYT627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri
EYT634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi
EYT636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 22
3. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Seminer
EYT801
Zorunlu 0 2 4
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
EYT602
Zorunlu 3 0 5
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
EYT607
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
EYT611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
EYT621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ütopyaları
EYT628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
EYT635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu