Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Programa kayıt olan öğrencilere uzman hemşire ünvanı verilir. Derslerini,seminerini ve tez savunmasını bitirenler programdan mezun olur.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
YOK
Kazanılan Derece
Doktora Derecesi
Kayıt ve Kabul Koşulları
a. Doktora programına başvuracak adayların, yurt dışındaki okulların hemşirelikle ilgili bölümlerinden, yurt içi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü (Lisans mezunu) mezunu olmaları gerekmektedir. b. Doktora programına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lisans, Yüksek Lisans
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program; toplam 24 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Programın tamamlanabilmesi için her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi alınması gerekir.
Program Profili
Program birinci öğretimde örgün olarak yürütülen bir doktora programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokullarında öğretim elemanı (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi), hastanelerde uzman hemşire (eğitim hemşiresi – klinik hemşiresi) olarak istihdam edilirler. Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır. (Değişik madde: 25/04/2007-5634 S.K./5.mad)
Üst Derece Programlara Geçis
YOK
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders bilgi formunda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Program; toplam 24 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Programın tamamlanabilmesi için her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi alınması gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu