Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Programı 1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 11
Doktora Programı 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 19
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Moleküler Hücre Biyolojisi ve Uygulamaları
TIB601
Zorunlu 2 2 6
Moleküler Genetik
TIB603
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hücresel Tedavinin Biyolojik Temelleri
TIB620
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Epigenetik
TIB621
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kanser İmmünolojisi ve ve İmmunoterapi
TIB622
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Gen Transfer Yöntemleri
TIB623
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hücre Ölümü Mekanizmaları ve Kanser Terapisinde Uygulamaları
TIB624
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Kanser Genetiği
TIB625
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Metastaz Biyolojisi
TIB626
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Genomiks ve Proteomiks: Genel Bakış ve Tıptaki Önemi
TIB627
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kök Hücre Biyolojisi
TIB628
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Gen Transfer Vektörleri ve Vektör Dizaynı
TIB629
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri
TIB642
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
TIB643
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Programı 2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 14
Doktora Programı 2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Hücre ve Doku Kültürü Analizleri
TIB602
Zorunlu 1 2 6
İleri Moleküler Biyolojik Yöntemler
TIB604
Zorunlu 2 2 6
Seminer
TIB801
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hücresel Tedavinin Biyolojik Temelleri
TIB620
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Epigenetik
TIB621
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kanser İmmünolojisi ve ve İmmunoterapi
TIB622
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Gen Transfer Yöntemleri
TIB623
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hücre Ölümü Mekanizmaları ve Kanser Terapisinde Uygulamaları
TIB624
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Kanser Genetiği
TIB625
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Metastaz Biyolojisi
TIB626
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Genomiks ve Proteomiks: Genel Bakış ve Tıptaki Önemi
TIB627
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kök Hücre Biyolojisi
TIB628
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Gen Transfer Vektörleri ve Vektör Dizaynı
TIB629
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri
TIB642
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
TIB643
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Programı 3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 9
Doktora Programı 3. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 21
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sinyal İletiminin Mekanizmaları
TIB605
Zorunlu 3 0 5
Hücre Döngüsü ve Kontrolü
TIB607
Zorunlu 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kanser Terapisinde Moleküler Hedefler
TIB630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akış (Flow) Sitometri Prensipleri ve Uygulamaları
TIB631
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Kodlamayan RNAlar ve Mikro Rna
TIB632
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Mutajenite Testleri
TIB633
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Moleküler Tıp
TIB634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Moleküler Onkoloji
TIB635
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Sistem Biyolojisi
TIB636
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Model Organizmalar
TIB637
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sinirbilimdeki Moleküler Gelişmeler
TIB638
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Moleküler Gelişim Biyolojisi
TIB639
Bölüm Seçmeli 2 0 4
DNA Tamiri
TIB640
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Gen Tedavisi ve Tıpta Uygulamaları
TIB641
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri
TIB642
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
TIB643
Bölüm Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Programı 4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 11
Doktora Programı 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 19
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel İmmünoloji
TIB606
Zorunlu 3 0 4
Mutasyonların Moleküler Temeli
TIB608
Zorunlu 2 0 5
Seminer II
TIB802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kanser Terapisinde Moleküler Hedefler
TIB630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akış (Flow) Sitometri Prensipleri ve Uygulamaları
TIB631
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Kodlamayan RNAlar ve Mikro Rna
TIB632
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Mutajenite Testleri
TIB633
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Moleküler Tıp
TIB634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Moleküler Onkoloji
TIB635
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Sistem Biyolojisi
TIB636
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Model Organizmalar
TIB637
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sinirbilimdeki Moleküler Gelişmeler
TIB638
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Moleküler Gelişim Biyolojisi
TIB639
Bölüm Seçmeli 2 0 4
DNA Tamiri
TIB640
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Gen Tedavisi ve Tıpta Uygulamaları
TIB641
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri
TIB642
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
TIB643
Bölüm Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Programı 5. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Programı 6. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Programı 7. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Programı 8. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu