Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Zorunlu 1. Yarıyıl Zorunlu 7
Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 23
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Moleküler Evrim ve Filogenetik
BİO612
Zorunlu 2 2 8
Biyokimyasal Teknikler
BİO603
Zorunlu 2 2 8
Koruma Biyolojisi
BİO610
Zorunlu 3 0 7
Populasyon ve Kommünite Ekolojisi
BİO629
Zorunlu 3 0 7
Bitki Sosyolojisi Nomenklatür Kodu
BİO643
Zorunlu 3 0 7
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bitki Taksonomisinin Temel Kuralları
BİO601
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Karayosunlarında Yaşam Stratejileri
BİO602
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Biyokimyasal Teknikler
BİO603
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitkilerde In Vivo ve In Vitro Embriyogenezis
BİO604
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Amfibileri İzleme ve Ölçmede Kullanılan Standart Metotlar
BİO605
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Gıda Mikrobiyolojisi
BİO607
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Enzim Kinetikleri
BİO608
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Türkiye Karayosunları Florası I : Kserofitler
BİO609
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Koruma Biyolojisi
BİO610
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Deniz Kaplumbağalarının Biyolojisi I
BİO611
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Balık Biyolojisinde Araştırma Yöntemleri
BİO617
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Entomopatojenik Nematodlar
BİO620
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Çevre Mikrobiyolojisi
BİO622
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Kanser Biyolojisi
BİO624
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Apoptosis ve Gelişimdeki Rolü
BİO626
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Apud Sistem
BİO627
Bölüm Seçmeli 3 0 7
B Kromozomları
BİO628
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Populasyon ve Kommünite Ekolojisi
BİO629
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kimyasal Mutagenez
BİO631
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Genotoksikoloji
BİO632
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Hücre İçi İskelet Sistemi
BİO633
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İnsan Embriyolojisi II
BİO635
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Türkiye Deniz Balıkları
BİO636
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sürüngen ve Amfibilerin Evrimsel Biyolojisi
BİO637
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Sistematik Entomoloji
BİO638
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Botanikte Taksonomik Terminaloji
BİO639
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bitki Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi
BİO640
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Ötrofikasyon ve Su Sistemlerine Etkisi
BİO641
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Populasyon Genetiğinin Prensipleri
BİO642
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bitki Sosyolojisi Nomenklatür Kodu
BİO643
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tatlısu Kirliliğinin Biyolojisi
BİO644
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ökaryotik Gen İfadesi ve Düzenlenmesi
BİO645
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Amfibilerin Biyolojisi
BİO646
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sphagnum Cinsi ve Turbalıklar
BİO647
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Amfibi ve Reptillerde Yaşam
BİO648
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Biyosidaller
BİO649
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Sürüngenlerin Biyolojisi
BİO650
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kodlanmayan (Noncoding)RNA'lar
BİO652
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Epigenetik
BİO654
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kuşlar Üzerindeki Antroponejik Etkiler
BİO613
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İleri Ornitoloji
BİO615
Bölüm Seçmeli 2 2 8
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Seminer 2. Yarıyıl Zorunlu 6
Seçmeli Ders Grubu 002 Bölüm Seçmeli 24
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer I
BİO801
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bitki Taksonomisinin Temel Kuralları
BİO601
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Karayosunlarında Yaşam Stratejileri
BİO602
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Biyokimyasal Teknikler
BİO603
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitkilerde In Vivo ve In Vitro Embriyogenezis
BİO604
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Amfibileri İzleme ve Ölçmede Kullanılan Standart Metotlar
BİO605
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Gıda Mikrobiyolojisi
BİO607
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Enzim Kinetikleri
BİO608
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Türkiye Karayosunları Florası I : Kserofitler
BİO609
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Koruma Biyolojisi
BİO610
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Deniz Kaplumbağalarının Biyolojisi I
BİO611
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Balık Biyolojisinde Araştırma Yöntemleri
BİO617
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Entomopatojenik Nematodlar
BİO620
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Çevre Mikrobiyolojisi
BİO622
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Kanser Biyolojisi
BİO624
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Apoptosis ve Gelişimdeki Rolü
BİO626
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Apud Sistem
BİO627
Bölüm Seçmeli 3 0 7
B Kromozomları
BİO628
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Populasyon ve Kommünite Ekolojisi
BİO629
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kimyasal Mutagenez
BİO631
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Genotoksikoloji
BİO632
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Hücre İçi İskelet Sistemi
BİO633
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İnsan Embriyolojisi II
BİO635
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Türkiye Deniz Balıkları
BİO636
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sürüngen ve Amfibilerin Evrimsel Biyolojisi
BİO637
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Sistematik Entomoloji
BİO638
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Botanikte Taksonomik Terminaloji
BİO639
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bitki Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi
BİO640
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Ötrofikasyon ve Su Sistemlerine Etkisi
BİO641
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Populasyon Genetiğinin Prensipleri
BİO642
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bitki Sosyolojisi Nomenklatür Kodu
BİO643
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tatlısu Kirliliğinin Biyolojisi
BİO644
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ökaryotik Gen İfadesi ve Düzenlenmesi
BİO645
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Amfibilerin Biyolojisi
BİO646
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sphagnum Cinsi ve Turbalıklar
BİO647
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Amfibi ve Reptillerde Yaşam
BİO648
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Biyosidaller
BİO649
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Sürüngenlerin Biyolojisi
BİO650
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kodlanmayan (Noncoding)RNA'lar
BİO652
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Epigenetik
BİO654
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kuşlar Üzerindeki Antroponejik Etkiler
BİO613
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İleri Ornitoloji
BİO615
Bölüm Seçmeli 2 2 8
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Seminer 3. Yarıyıl Zorunlu 6
Seçmeli Ders Grubu 003 Bölüm Seçmeli 24
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer II
BİO802
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bitki Taksonomisinin Temel Kuralları
BİO601
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Karayosunlarında Yaşam Stratejileri
BİO602
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Biyokimyasal Teknikler
BİO603
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitkilerde In Vivo ve In Vitro Embriyogenezis
BİO604
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Amfibileri İzleme ve Ölçmede Kullanılan Standart Metotlar
BİO605
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Gıda Mikrobiyolojisi
BİO607
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Enzim Kinetikleri
BİO608
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Türkiye Karayosunları Florası I : Kserofitler
BİO609
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Koruma Biyolojisi
BİO610
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Deniz Kaplumbağalarının Biyolojisi I
BİO611
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Balık Biyolojisinde Araştırma Yöntemleri
BİO617
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Entomopatojenik Nematodlar
BİO620
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Çevre Mikrobiyolojisi
BİO622
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Kanser Biyolojisi
BİO624
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Apoptosis ve Gelişimdeki Rolü
BİO626
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Apud Sistem
BİO627
Bölüm Seçmeli 3 0 7
B Kromozomları
BİO628
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Populasyon ve Kommünite Ekolojisi
BİO629
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kimyasal Mutagenez
BİO631
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Genotoksikoloji
BİO632
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Hücre İçi İskelet Sistemi
BİO633
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İnsan Embriyolojisi II
BİO635
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Türkiye Deniz Balıkları
BİO636
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sürüngen ve Amfibilerin Evrimsel Biyolojisi
BİO637
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Sistematik Entomoloji
BİO638
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Botanikte Taksonomik Terminaloji
BİO639
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bitki Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi
BİO640
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Ötrofikasyon ve Su Sistemlerine Etkisi
BİO641
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Populasyon Genetiğinin Prensipleri
BİO642
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bitki Sosyolojisi Nomenklatür Kodu
BİO643
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tatlısu Kirliliğinin Biyolojisi
BİO644
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ökaryotik Gen İfadesi ve Düzenlenmesi
BİO645
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Amfibilerin Biyolojisi
BİO646
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sphagnum Cinsi ve Turbalıklar
BİO647
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Amfibi ve Reptillerde Yaşam
BİO648
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Biyosidaller
BİO649
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Sürüngenlerin Biyolojisi
BİO650
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kodlanmayan (Noncoding)RNA'lar
BİO652
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Epigenetik
BİO654
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kuşlar Üzerindeki Antroponejik Etkiler
BİO613
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İleri Ornitoloji
BİO615
Bölüm Seçmeli 2 2 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Zorunlu 4. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Doktora Yeterlilik
BİO803
Zorunlu 0 1 30
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Tez 5. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Tez 6. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Tez 7. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Doktora Tez 8. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu