Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Özel çalışma ve araştırma alanına yönelik bilimsel birikime sahip olabilme
2.Biyolojik konularda sorun tespit etme, değerlendirme ve çözüm geliştirme yeteneğine sahip olabilme
3.Biyoloji alanındaki bilimsel gözlem ve deneylerin sonuçlarını istatistik analiz yöntemleriyle değerlendirebilme
4.Biyoloji araştırma alanıyla ilişkili diğer alanlarda temel donanımlara sahip olabilme
5.Araştırmaları için gerekenlerin elde edilmesinde yüksek düzeyde sosyal iletişimi yeteneği ile farklı disiplinlerle işbirliği geliştirebilme
6.Biyoloji araştırmalarda kullanılacak her türlü yöntem, araç kullanımı ve teknoloji bilgisine sahip olabilme
7.Araştırmalarına ve yazarına rehber olacak etik anlayışa sahip olabilme
8.Doktora için; Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde dil becerisine sahip olabilme
9.Araştırmalarını bilimsel ortamlarda teknolojik araçları da kullanarak bilimsel gelenek ve tarzlara uygun biçimde sunabilme ve tartışabilme
10.Araştırma alanının ve özgün araştırmasının sonuçlarının toplumsal, ekonomik ve sosyal etkilerini algılayabilme ve değerlendirebilme
11.Biyoloji alanında bağımsız araştırma yapma yeteneğine ve birikimine sahip olabilme
12.Biyoloji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
13.Bilimsel ve Biyolojik sorunların çözümünde kullanılacak yeni yaklaşım veya uyarlamalar geliştirebilme
14.Araştırdığı Biyolojik olay ya da olgunun açıklanmasında yeni anlayış ve yaklaşımlar geliştirebilme
15.Araştırdığı konudan ilham alarak yeni araştırma alanı yaratabilecek donanım ve yetilere sahip olabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu