Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Anabilim Dalımız, Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk İslam Düşünce Tarihi ve Bilim Tarihi olmak üzere toplam dört Bilim Dalından oluşmaktadır. 2010 yılında Yüksek Lisans, 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüyle ortak Doktora programı açan Anabilim Dalımız, 4 öğretim üyesiyle hizmet vermektedir.
Tarihçesi
Bölümümüzün 2010 yılı içerisinde yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle açılan Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, 2010-2011 öğretim yılında, 7 Yüksek Lisans öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır ve halen 23 Yüksek Lisans öğrencisiyle faaliyetlerine devam etmektedir.
Misyon
Eğitim-öğretim misyonumuz, sistematik ve eleştirel düşünme yeteneği ve felsefi bilgisiyle, toplumsal yaşama katkı sunabilecek, etik değerlere saygılı felsefeciler yetiştirmektir.
Vizyon
Vizyonumuz, Felsefe Lisansüstü eğitimi konusunda, Türkiye’de örnek teşkil edecek bir merkez olmaktır.
Amaç
Anabilim Dalımızın amacı, gerek özel gerekse toplumsal yaşamda ve özellikle de bilimsel araştırmalarda felsefeye duyulan gereksinim konusunda bir bilinç oluşturmak; “akla uygun” etkinlikte bulunmayı öğretmek; etik değerlere dayalı eylemde bulunan kişiler ve yurttaşlar yetiştirmek ve temel insan haklarının önemi ve korunması noktasında ilgi uyandırmak ve felsefe aracılığıyla daha insancıl bir dünya yaratılabileceği ve bu sayede felsefenin ülke kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar yapabileceğini göstermektir.
Fiziki Altyapı
Anabilim Dalımızda 4 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 1’i ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesinde olmak üzere 3 Araştırma Görevlisi hizmet vermektedir. Ayrıca 1 adet Lisansüstü eğitim dersliği, bölüm kütüphanesi ve öğrenciler için çalışma alanı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu