Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Felsefe Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Lisansüstü eğitim, sadece örgün olup eğitim dili Türkçedir. Eğitim süresi, Yüksek Lisans için 2, Doktora için 4 yıldır. Programa kabul edilen öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girmeden evvel 120 AKTS ders yükünü tamamlamaları beklenmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Felsefe Alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi'nin ilgi yönetmelik ve yönergelerince belirlenmektedir. Felsefe Yüksek Lisans programından mezun olup, Felsefe Doktora Programına başvurmak isteyen adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim (ALES) veya eşdeğeri Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tanınan başka bir sınavdan, eşit-ağırlık puan türünden en az 65 almış olmaları gerekmektedir. Adayların aynı zamanda Yükseköğrenim Dil Sınavı (YDS) ya da eşdeğerliği YÖK tarafından tanınan başka bir sınavdan en az 55 almaları gerekmektedir. Adaylar aynı zamanda duyuruda belirtilen diğer dokümanları da son başvuru tarihinden evvel ADÜ Sosyal Bilimler Enstitü'süne sunmakla yükümlüdürler. Başvuruda adaylardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir: Yüksek Lisans Diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi, yüksek lisans eğitimi not döküm çizelgesi (Transcript), ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi, YDS veya eşdeğeri bir sınav sonuç belgesi. Felsefe doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi ALES puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u alınarak oluşturulmuş puana göre yapılır. (Daha fazla bilgi için lütfen Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.)
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Örgün eğitim olmak şartıyla, önceki öğrenmenin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarının ilgili yönetmeliklerince belirlenmektedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
İlgili yönetmelik ve yönergelerce belirlenen koşulları yerine getirmek, mezuniyet için yeterli koşuldur.
Program Profili
Programımız, felsefenin gerekliliği ve önemine yönelik bilinci yaygınlaşması amacıyla, akademik düzeyde felsefe eğitim verebilecek felsefecilerin yetiştirilmesi zorunluluğuna dayanmaktadır. Bu amaçla, programımız, öğrencilerin tercihlerine karşılık verebilecek zengin bir ders kataloguna sahiptir. Programımızın ortak bir protokolle yürütülmesi, bu zenginliği daha da artırmakta ve yapılacak bilimsel çalışmaların çeşitliliğine zemin hazırlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sistematik ve eleştirel düşünebilme yeteneği kazandırdığı göz önünde bulundurulduğunda, program mezunlarının bu yeteneğin gerek görüldüğü her alanda istihdam edilebileceği anlaşılabilir.
Üst Derece Programlara Geçis
Programdan başarıyla mezun olanlar, ilgili yönetmelik ve yönergelerce belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, üst eğitim programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Program derslerinin sınavları ve bu sınavların ölçüm ve değerlendirilmesi, “Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nce belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” adlı kısımda belirtildiği gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu