Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Felsefe Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Lisansüstü eğitim, sadece örgün olup eğitim dili Türkçedir. Eğitim süresi, Yüksek Lisans için 2, Doktora için 4 yıldır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Felsefe lisans mezunu olmayan adaylar, Yüksek Lisans programına kabul edilmekle birlikte, 1 öğretim yıl, bilimsel hazırlığa tabi tutulmaktadırlar. Doktora programına başvuru koşulu olarak, Felsefe Yüksek Lisans Mezunu olma şartı aranmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Felsefe Alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programı öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesinin ilgi yönetmelik ve yönergelerince belirlenmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Örgün eğitim olmak şartıyla, önceki öğrenmenin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarının ilgili yönetmeliklerince belirlenmektedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
İlgili yönetmelik ve yönergelerce belirlenen koşulları yerine getirmek, mezuniyet için yeterli koşuldur.
Program Profili
Programımız, felsefenin gerekliliği ve önemine yönelik bilinci yaygınlaşması amacıyla, akademik düzeyde felsefe eğitim verebilecek felsefecilerin yetiştirilmesi zorunluluğuna dayanmaktadır. Bu amaçla, programımız, öğrencilerin tercihlerine karşılık verebilecek zengin bir ders kataloguna sahiptir. Programımızın ortak bir protokolle yürütülmesi, bu zenginliği daha da artırmakta ve yapılacak bilimsel çalışmaların çeşitliliğine zemin hazırlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sistematik ve eleştirel düşünebilme yeteneği kazandırdığı göz önünde bulundurulduğunda, program mezunlarının bu yeteneğin gerek görüldüğü her alanda istihdam edilebileceği anlaşılabilir.
Üst Derece Programlara Geçis
Programdan başarıyla mezun olanlar, ilgili yönetmelik ve yönergelerce belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, üst eğitim programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Program derslerinin sınavları ve bu sınavların ölçüm ve değerlendirilmesi, “Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nce belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” adlı kısımda belirtildiği gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu