Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Felsefi Araştırma ve Yayın Etiği
FLSF619
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Varlık Felsefesi I
FLSF601
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Bilgi Kuramları
FLSF603
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mantık Problemleri
FLSF605
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sembolik Formlar Felsefesi Metinleri
FLSF607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ahlâk Felsefesi Problemleri
FLSF609
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Siyaset Felsefesi
FLSF611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Antik Dönemde Felsefe
FLSF613
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Estetik ve Sanat Felsefesi
FLSF615
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kant ve Hegel’de Uluslararası Hukuk
FLSF617
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Diller I
FLSF621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Diller III
FLSF623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Seminer
FLSF801
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Varlık Felsefesi II
FLSF602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Felsefesi Problemleri
FLSF604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Demokrasi ve İnsan Hakları
FLSF606
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Modernizm ve Postmodernizm
FLSF608
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye’de Felsefe
FLSF610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Düşüncesinin Evrimi
FLSF612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaşama Felsefesi
FLSF614
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Metafizik
FLSF616
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Felsefede Dile Dönüş Hareketi
FLSF618
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Heidegger ve Alman İdealizmi
FLSF620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Diller II
FLSF622
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Diller IV
FLSF624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu