Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Felsefe yüksek lisans yeterliliği üzerine kurulan köklü bakışın derinleşmesiyle, belirli bir soruna özgün felsefi bir çözüm sunabilme
2.Belirli bir konuda felsefi bilgiye sistematik olarak sahip olmak, özgün felsefi bir araştırma yapmak ve bu alanda uzmanlığını geliştirebilmek.
3.Belirli bir felsefi sorunun felsefe tarihindeki kaynağını ve yerini bilmek, buradan hareketle o sorunun günümüzdeki toplumsal değerini kavrayabilmek.
4.Çağdaş düşünürlerce sunulan en son bilgilere ulaşarak bu bilgileri özgün bir biçimde yorumlayabilme
5.Felsefe eğitimini akademik düzeyde gerçekleştirerek, topluma felsefeyle katkıda sağlayabilme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu