Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Fizyoloji (Tıp) Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
-Doktora programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 24 krediden az, 36 krediden çok olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminerler, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca doktora öğrencilerinin aldıkları Enstitü Ortak Seçmeli derslerinin kredileri doktora kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Fizyoloji Doktoru
Kayıt ve Kabul Koşulları
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Yüksek Lisans Mezunu olması ve ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notlarının yönetmeliğe uygun olması
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Sonucunda almış olduğu eğitimin Tanımlanması ve Muafiyet Hakkındaki Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ABD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl ve yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notunun, doktora için en az 75 puan olması gerekir.
Program Profili
Sağlık Bilimleri Fizyoloji Doktora Programlarının temel amacı disiplinler arası bir bilim dalı olan fizyoloji konusunda eğitimli, araştırmalarla biyofizik alanında bilime katkıda bulunabilecek bilim insanları yetiştirmektir. Lisansüstü programları ile öğrencilerin bilimsel düşünebilme, bilimsel olayları geniş bir bakış açısıyla sentezleyebilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
"Fizyoloji Doktoru" ünvanı ile kariyerlerine devam edebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu