Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Süt dentisyondan daimi dentisyona geçişi, diş sürmesi rehberliğini, süt dişi kayıplarında ve kötü alışkanlıklarda alınacak önlemleri bilmeli ve uygulayabilmelidir.
2.Ortodontik düzensizliği teşhis edebilmeli ve tedavi alternatiflerini sunabilmelidir.
3.Ortodontik tanı için gerekli uygulamaları yapabilmeli, oklüzyon hakkında bilgisi olmalıdır.
4.Ortodontik diş hareketlerini, uygulanması gereken kuvvet miktarını bilmeli ve diş hareketi sırasında oluşabilecek istenmeyen hareketlere karşı önlemleri alabilmelidir.
5.Fonksiyonel anomalileri teşhis edip tedavilerini yapabilmelidir.
6.Sabit tedavi tekniklerinden kliniğimizde kullanılan Edgewise, Roth, Alexander, MBT tekniklerini bilmeli ve bunları hastalarına uygulayabilmelidir.
7.Ortodontide gelişmekte olan yeni yöntemler ve uygulamalar hakkında bilgisi ve uygulama yetisi olmalıdır.
8.Kraniofasiyal kompleksin gelişimini bilmeli ve hasta takibini bu doğrultuda yapabilmelidir.
9.Hareketli ortodontik apareylerin kullanımını, yapımını ve etki mekanizmasını bilmelidir.
10.Ortodontik tedavi sonuçlarının kalıcı olmasını sağlayan pekiştirme tedavisi ile ilgili bilgisi olmalı ve pekiştirme apareylerini uygulayabilmelidir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu