Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Eğitim süresi, üç yarıyıl ders, bir yarıyıl yeterlik sınavına hazırlık dersi ve dört yarıyıl tez çalışması olmak üzere sekiz yarıyıldır. En az 24 yerel krediyi tamamlayacak şekilde sekiz ders ve ayrıca iki seminer dersi alan öğrenciler, toplam 240 AKTS ile mezun olurlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, "Türk Dili ve Edebiyatı alanında Doktora Derecesi" diploması alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Enstitüye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Eğitim süresi, dört yarıyıl ders ve dört yarıyıl tez olmak üzere sekiz yarıyıldır. En az 24 yerel krediyi tamamlayacak şekilde sekiz ders ve ayrıca iki seminer dersi alan öğrenciler, 240 AKTS ile mezun olurlar.
Program Profili
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora programının amacı, Türk Dili ve Edebiyatı programındaki kazanımları benzer alanlardakilerle bütünleştirip kültür hâline getirecek duruma gelmiş, Türkçenin tarihî metinlerini ele almak için gerekli olan dilleri ve kurallarını yeteri kadar bilen, Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki güncel çalışmaları takip edebilen, bu programda edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilen, etik değerleri özümsemiş, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş Dilbilimci ve Edebiyatçılar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız gerekli şartları sağladıkları takdirde, üniversitelerde öğretim elemanı olabilmekte, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu gibi devlet kurumlarında uzman ve uzman yardımcılığı pozisyonunda görevler alabilmekte ayrıca basın-yayın organları olan gazete ve dergilerde iş imkanları bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora sonrası programlara başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl ve yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir öğrencinin herhangi bir doktora dersinden başarılı olması için en az 75 puan alması gereklidir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu