Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
TRDE670
Zorunlu 3 0 5
Toplam AKTS Puanı   13
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tezkirecilik
TRDE601
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fars Edebiyatı
TRDE603
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Belagat
TRDE605
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Yazı ve Kitap Bilgisi
TRDE607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Biyografik Eserler
TRDE609
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Modern Şerh Metodları
TRDE611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatında Üsluplar
TRDE613
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Osmanlı Tarihleri
TRDE615
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Divan Edebiyatında Tasavvuf
TRDE617
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu ve Rumeli Ağızları
TRDE619
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkçe Söz Dizimi
TRDE621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri
TRDE623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Genel Türkçe Ses Bilgisi
TRDE625
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Osmanlı Türkçesi Grameri
TRDE627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri
TRDE629
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri
TRDE631
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Osmanlı Türkçesi Metinleri
TRDE633
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Mitolojisi ve Dil
TRDE635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Orta Türkçe Söz Varlığı
TRDE637
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri
TRDE639
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Gelenekten Modernliğe
TRDE641
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Folklorun Sosyal Bağlamı
TRDE643
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Alevi-Bektaşi Kültür ve Edebiyatı
TRDE645
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Medya Çalışmaları ve Kültür
TRDE647
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tekke-Tasavvuf Kültürü
TRDE649
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Edebiyat Eleştirisi
TRDE651
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Dönemi Edebi Metinler Işığında Yeni Türk Edebiyatı ve Fikir Hareketleri
TRDE653
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Edebiyatında Poetikalar
TRDE655
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye
TRDE657
Bölüm Seçmeli 3 0 5
II. Meşrutiyet Döneminde Roman ve Hikâye
TRDE659
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Osmanlıca Metinler
TRDE661
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Edebiyatında Tiyatro
TRDE663
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Roman ve Hikâyesinde Halk Edebiyatı Tesirleri
TRDE665
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Edebiyatında Mektuplar
TRDE667
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Şiir Estetiği
TRDE669
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Seminer
TRDE801
Zorunlu 0 2 4
Toplam AKTS Puanı   12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mesnevi
TRDE602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Şerh Metodları
TRDE604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Arapça
TRDE606
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nazım
TRDE608
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikayeler
TRDE610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nazirecilik
TRDE612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nesir
TRDE614
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Divan Edebiyatında Sosyal Tenkit
TRDE616
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatında Kadın Şairler
TRDE618
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türkçe
TRDE620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Harezm-Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri
TRDE622
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Dili Tarihi
TRDE624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dilbilim
TRDE626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri
TRDE628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Genel Türkçe Yapı Bilgisi
TRDE630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Altayistik
TRDE632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkoloji
TRDE634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türkçe Söz Varlığı
TRDE636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Anadolu Türkçesi Söz Varlığı
TRDE638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Somut Olmayan Kültürel Miras
TRDE640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültürel Çalışmalar ve Edebiyat
TRDE642
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nitel Araştırma Yöntemi ve Söylem Analizi
TRDE644
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Geleneksel Halk İnançları
TRDE646
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültür ve Toplum
TRDE648
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Edebiyat Kuramları
TRDE650
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tanzimat Döneminden Cumhuriyete Edebi Metinler Işığında Yeni Türk Edebiyatı ve Fikir Hareketleri
TRDE652
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Edebiyatında Nesiller
TRDE654
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Şiir
TRDE656
Bölüm Seçmeli 3 0 5
II. Meşrutiyet Döneminde Şiir
TRDE658
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tenkit Tarihi
TRDE660
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anlatı Analizi
TRDE662
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Şiirinde Halk Edebiyatı Tesirleri
TRDE664
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Edebiyatında Edebi Hatıratlar
TRDE666
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Roman Estetiği
TRDE668
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fars Edebiyatı Metinleri
TRDE672
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
Toplam AKTS Puanı   30
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu