Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
TRDE670
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tezkirecilik
TRDE601
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fars Edebiyatı
TRDE603
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Belagat
TRDE605
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Yazı ve Kitap Bilgisi
TRDE607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Biyografik Eserler
TRDE609
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Modern Şerh Metodları
TRDE611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatında Üsluplar
TRDE613
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Osmanlı Tarihleri
TRDE615
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Divan Edebiyatında Tasavvuf
TRDE617
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu ve Rumeli Ağızları
TRDE619
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkçe Söz Dizimi
TRDE621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri
TRDE623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Genel Türkçe Ses Bilgisi
TRDE625
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Osmanlı Türkçesi Grameri
TRDE627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri
TRDE629
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri
TRDE631
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Osmanlı Türkçesi Metinleri
TRDE633
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Mitolojisi ve Dil
TRDE635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Orta Türkçe Söz Varlığı
TRDE637
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri
TRDE639
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Gelenekten Modernliğe
TRDE641
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Folklorun Sosyal Bağlamı
TRDE643
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Alevi-Bektaşi Kültür ve Edebiyatı
TRDE645
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Medya Çalışmaları ve Kültür
TRDE647
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tekke-Tasavvuf Kültürü
TRDE649
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Edebiyat Eleştirisi
TRDE651
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Dönemi Edebi Metinler Işığında Yeni Türk Edebiyatı ve Fikir Hareketleri
TRDE653
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Edebiyatında Poetikalar
TRDE655
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye
TRDE657
Bölüm Seçmeli 3 0 5
II. Meşrutiyet Döneminde Roman ve Hikâye
TRDE659
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Osmanlıca Metinler
TRDE661
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Edebiyatında Tiyatro
TRDE663
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Roman ve Hikâyesinde Halk Edebiyatı Tesirleri
TRDE665
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Edebiyatında Mektuplar
TRDE667
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Şiir Estetiği
TRDE669
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Seminer
TRDE801
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mesnevi
TRDE602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Şerh Metodları
TRDE604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Arapça
TRDE606
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nazım
TRDE608
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikayeler
TRDE610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nazirecilik
TRDE612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nesir
TRDE614
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Divan Edebiyatında Sosyal Tenkit
TRDE616
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatında Kadın Şairler
TRDE618
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türkçe
TRDE620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Dili Tarihi
TRDE624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Genel Türkçe Yapı Bilgisi
TRDE630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Altayistik
TRDE632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkoloji
TRDE634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türkçe Söz Varlığı
TRDE636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Anadolu Türkçesi Söz Varlığı
TRDE638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Somut Olmayan Kültürel Miras
TRDE640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültürel Çalışmalar ve Edebiyat
TRDE642
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nitel Araştırma Yöntemi ve Söylem Analizi
TRDE644
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Geleneksel Halk İnançları
TRDE646
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültür ve Toplum
TRDE648
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Edebiyat Kuramları
TRDE650
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tanzimat Döneminden Cumhuriyete Edebi Metinler Işığında Yeni Türk Edebiyatı ve Fikir Hareketleri
TRDE652
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Edebiyatında Nesiller
TRDE654
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Şiir
TRDE656
Bölüm Seçmeli 3 0 5
II. Meşrutiyet Döneminde Şiir
TRDE658
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tenkit Tarihi
TRDE660
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anlatı Analizi
TRDE662
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Şiirinde Halk Edebiyatı Tesirleri
TRDE664
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Edebiyatında Edebi Hatıratlar
TRDE666
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Roman Estetiği
TRDE668
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fars Edebiyatı Metinleri
TRDE672
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türkiye Türkçesi
TRDE628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri
TRDE622
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dilbilim Uygulamaları
TRDE626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu