Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Modern kamu maliyesini analiz edebilir.
2.Kamu ihtiyaçları ve bunların finansmanında kullanılan mekanizmaları öğrenir.
3.Kamu harcamaları ile ilgili tartışabilir ve bunların türleri ve ekonomik etkilerini analiz edebilir.
4.Kamu gelirlerini sınıflandırabilir ve bunları mali ve vergi sistemlerine entegre edebilir.
5.Bütçe üzerinden kamu gelir ve harcamalarını sınıflandırabilir ve bütçe politikalarının analizini yapabilir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu