Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hemşirelikte İlaç Uygulamaları
Ders Kodu: HES617
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İlaçların temel bileşenlerini ve ilaç uygulamalarının yasal yönünü irdeleyerek, kanıt temelli güvenli ilaç uygulayabilme

Özet İçerik

İlaçların temel bileşenleri, İlaç Uygulamalarının Yasal Yönü, İlaç Etkinliği İlkeleri, İlaç Tedavisi İçin Tanılama, Güvenli İlaç Uygulamada Kanıt Temelli Uygulamalar, Güvenli İlaç Uygulamada Kanıt Temelli Uygulamalar İlaç Uygulama Yolları, Oral, Lokal, Parenteral ilaç Uygulamalarında kanıt temelli uygulamalar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız DENAT
Öğrenme Çıktıları
1.İlaçların temel bileşenlerini tanımlar
2.İlaç uygulamalarının yasal yönünü tartışır
3.İlaç etkinliği ilkelerini açıklar
4.İlaç tedavisi için tanılama yapar
5.Güvenli ilaç uygulamada kanıt temelli uygulamaları kullanır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Potter AP, Perry GA, Stockert AP, Hall MA, Fundamentals of nursing. 8nd Ed. Canada: Mosby, an Imprint of Elsevier Inc; 2013. p.908-911.
2.Phillips DL, Gorski L. Manual of I.V. Therapeutics, evidence-based practice for ınfusion therapy. 6nd Ed. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2014. p.545-561.
3.Naomi PO, Mary A, Lillian AB, E. Patchen D, Jeffrey G, Stephen OH, Pamela AL, Henry M, Leonard AM, Michele LP, Issam IR, Adrienne GR, Mark ER, Sanjay S, the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) (Appendix 1). Guidelines for the prevention of intravacular catheter-related infections. published by Oxford University press on behalt of the infectious diseases society of America. Clinical Infectious Diseases 2011; 52(9): 1087-1099337(7662): 122–123.
4.Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik esasları, hemşirelik bilim ve sanatı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık. 2012. p.487-535.
5.Nicol N, Bavin C, Cronin P, Rawlings-Anderson K, Cole E, Hunter, J Essential Nursing Skills. Fourt edition. Mosby Elsevier, 2012
6.Craven, R. F. , Hirnle, C. & Jensen, S. (2015). Hemşirelik esasları insan sağlığı ve fonksiyonları (7). ( N. Uysal ve E. Çakırcalı, Çev. ). Ankara: Palmiye Yayınevi.
7.Ulusoy S, Görgülü S (2001). Hemşirelik Esasları- Temel Kuram Kavram, İlke ve Yöntemler. 5. Baskı, Cilt 1. TDFO Ltd. Şti, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İlaçların Temel Bileşenleri
2. Hafta - Teorik
İlaç Uygulamalarının Yasal Yönü
3. Hafta - Teorik
İlaç Etkinliği İlkeleri
4. Hafta - Teorik
İlaç Tedavisi İçin Tanılama
5. Hafta - Teorik
Güvenli İlaç Uygulamada Kanıt Temelli Uygulamalar
6. Hafta - Teorik
Güvenli İlaç Uygulamada Kanıt Temelli Uygulamalar
7. Hafta - Teorik
İlaç Uygulama Yolları ve Oral ilaç uygulamada kanıt temelli uygulamalar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Lokal İlaç Uygulamalarında Kanıt temelli uygulamalar
10. Hafta - Teorik
Parenteral ilaç Uygulamalarında kanıt temelli uygulamalar
11. Hafta - Teorik
Intradermal ilaç uygulamalarında kanıt temelli uygulamalar
12. Hafta - Teorik
Subkütan İlaç Uygulamalarında kanıt temelli uygulamalar
13. Hafta - Teorik
İntramüsküler ilaç uygulamalarında kanıt temelli uygulamalar
14. Hafta - Teorik
İntravenöz ilaç uygulamalarında kanıt temelli uygulamalar
15. Hafta - Teorik
İntravenöz ilaç uygulamalarında kanıt temelli uygulamalar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Seminer1%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Seminer28220
Ara Sınav124226
Dönem Sonu Sınavı140242
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
OÇ-1
5
3
2
2
2
5
5
3
1
2
OÇ-2
5
3
3
3
2
5
5
3
1
2
2
OÇ-3
5
3
3
3
2
5
5
3
1
2
2
OÇ-4
5
3
5
5
2
5
5
5
3
5
2
OÇ-5
5
3
5
5
2
5
5
5
3
5
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu