Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hemşireliğe özgü felsefi bakış açısı geliştirebilme
2.Hemşirelik esaslarına ilişkin kapsamlı ve derinlemesine bilgi sahibi olabilme
3.Bağımsız olarak araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hemşirelik bakımına kanıt oluşturabilecek düzeyde araştırma yürütebilme
4.Sistematik hemşirelik bakımı sunumunda rol modeli olabilme
5.Sistematik hemşirelik bakımını yönetebilme
6.Hemşirelik modelini/modellerini hemşirelik bakımında kullabilme,
7.Hemşirelik bakımı ve eğitimi alanında liderlik yapabilme
8.Hemşirelik esasları konu alanlarında yer alan bakım uygulamalarını güncel gelişmeler doğrultusunda uyarlayabilme
9.Hemşirelik bakımı için yenileşimci yaklaşımlarla yöntem geliştirebilme
10.Eğitim ve öğretim alanındaki güncel yaklaşımları hemşirelik esasları eğitimine uyarlayabilme
11.Hemşirelik esasları eğitiminde yenileşimci yaklaşımlarla yöntem geliştirebilme
12.Hemşireliğin tarihsel süreci bağlamında geleceğe ilişkin öngörüde bulunabilme
13.Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin kullanabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu