Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu I Zorunlu 13
Seçmeli I Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği
MHY619
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türk Vergi Hukukunda Sorumluluk
MHY605
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Harcama Vergilerinin Analizi
MHY606
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Dönemi Mali Olayların Analizi
MHY607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Borç Yönetimi ve Analizi
MHY609
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Maliye
MHY611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Teorisi ve Politikası
MHY612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Ekonometri
MHY613
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Sisteminde Güncel Sorunlar
MHY614
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İdarelerarası Mali İlişkiler
MHY615
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi
MHY621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler
MHY623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Vergi Teşvik Politikaları ve Uygulamaları
MHY624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergilendirme
MHY601
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Vergi Uygulamaları
MHY602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Alacaklarının Tahsili ve Takibi
MHY603
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
MHY604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Vergi Hukuku
MHY608
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Ekonometri
MHY610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mali Yargı ve Analizi
MHY616
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Maliye Tarihi
MHY617
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Ekonomisinin Analizi
MHY618
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mali Sosyoloji İncelemeleri
MHY620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Vergi Ceza Hukuku ve Uygulamaları
MHY622
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu II Zorunlu 12
Seçmeli II Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Seminer
MHY801
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türk Vergi Hukukunda Sorumluluk
MHY605
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Harcama Vergilerinin Analizi
MHY606
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Dönemi Mali Olayların Analizi
MHY607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Borç Yönetimi ve Analizi
MHY609
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Maliye
MHY611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Teorisi ve Politikası
MHY612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Ekonometri
MHY613
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Sisteminde Güncel Sorunlar
MHY614
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İdarelerarası Mali İlişkiler
MHY615
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi
MHY621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler
MHY623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Vergi Teşvik Politikaları ve Uygulamaları
MHY624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergilendirme
MHY601
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Vergi Uygulamaları
MHY602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Alacaklarının Tahsili ve Takibi
MHY603
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
MHY604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Vergi Hukuku
MHY608
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Ekonometri
MHY610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mali Yargı ve Analizi
MHY616
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Maliye Tarihi
MHY617
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Ekonomisinin Analizi
MHY618
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mali Sosyoloji İncelemeleri
MHY620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Vergi Ceza Hukuku ve Uygulamaları
MHY622
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu III Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu IV Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu V Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu VI Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu VII Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu VIII Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu