Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Meslek Hastalıkları
Ders Kodu: TL803
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Meslek hastalığı tanımı,türleri,kimyasal,biyolojik, fiziksel nedenli meslek, hastalıklar,çevresel sağlık riski denetimi ve yönetimi, meslek hastalıklarında güvenlik ve korunma yöntemleri, Türkiye’de ve dünyada meslek hastalıkları ve meslek hastalıkları konusunda bilgi ve beceri edinmek.

Özet İçerik

Meslek hastalığı tanımı; Meslek hastalığı türleri; Kimyasal, biyolojik ve fiziksel nedenli meslek hastalıkları; Mesleksel solunum sistemi hastalıkları ve pnömokonyozlar; Çevresel sağlık riski değerlendirmesi ve yönetimi; Meslek hastalıklarında tanı ilkeleri ve yöntemleri; Meslek hastalıklarında güvenlik ve korunma ilkeleri ve yöntemleri; Meslek hastalıklarında tedavi ilkeleri ve yöntemleri; Türkiye'de ve dünyada meslek hastalıkları; Meslek hastalıkları mevzuatı.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Nejla BİÇER
Öğrenme Çıktıları
1.Türkiye ve dünyadaki meslek hastalıklarını tanımlar.
2.Meslek hastalıklarında tedavi ilkeleri ve yöntemlerini öğrenir.
3.Meslekler solunum sistemi hastalıkları ve pnömokonyozları.
4.Kimyasal, biyolojik ve mesleki fiziksel nedenli hastalıkları tanımlar.
5.Meslek hastalığı tanımı ve türleri hakkında bilgi edinir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bilir, N., Yıldız, A.N. 2004, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
2.Güler, Ç., Akın, L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 2006, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Meslek hastalığı tanımı
2. Hafta - Teorik
Meslek hastalığı türleri
3. Hafta - Teorik
Kimyasal nedenli meslek hastalıkları
4. Hafta - Teorik
Biyolojik nedenli meslek hastalıkları
5. Hafta - Teorik
Fiziksel nedenli meslek hastalıkları
6. Hafta - Teorik
Mesleksel solunum sistemi hastalıkları ve pnömokonyozlar
7. Hafta - Teorik
Mesleksel solunum sistemi hastalıkları ve pnömokonyozlar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Çevresel sağlık riski değerlendirmesi ve yönetimi
10. Hafta - Teorik
Meslek hastalıklarında tanı ilkeleri ve yöntemleri
11. Hafta - Teorik
Meslek hastalıklarında güvenlik ve korunma ilkeleri ve yöntemleri
12. Hafta - Teorik
Meslek hastalıklarında tedavi ilkeleri ve yöntemleri
13. Hafta - Teorik
Türkiye'de ve dünyada meslek hastalıkları
14. Hafta - Teorik
Meslek hastalıkları mevzuatı
15. Hafta - Teorik
Meslek hastalıkları mevzuatı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev53120
Seminer44120
Ara Sınav1224
Dönem Sonu Sınavı1224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
5
5
OÇ-2
5
5
OÇ-3
5
5
OÇ-4
5
5
OÇ-5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu