Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilgi Okur Yazarlığı
Ders Kodu: TS003
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencilere bilgi ihtiyacını tanımlama, bilgi arama, bulma, değerlendirme, kullanma ve iletme temel becerilerini kazandırmaktır.

Özet İçerik

Bilgi arama ve bulma: Bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri ve bilgi merkezleri; bilgisayarla bilgi arama teknikleri; bilgi erişim araçları; bilgi kullanma: Bilginin ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi; bilgi sunma/iletme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Perihan ÖĞDÜM
Öğrenme Çıktıları
1. öğrenci bilgi ihtiyacını tanımlayabilir, bilgiyi nerede ve nasıl arayacağını bilir, bulduğu bilgiyi değerlendirebilir, bilgiyi kullanır ve iletebilir.
2.Öğrenciyi bilgiyi sunabilir
3.Öğrenci bilimsel verileri analiz edebilir.
4.Değişik ortamlarda, değişik amaçlarla ve değişik teknolojilerle bilgi kullanımını örnek olaylar aracılığıyla inceler,
5.Bilgi kullanımı ve bilgi sistemleriyle ilgili toplumsal ve yapısal sorunları görebilme ve irdeleyebilme becerisi kazanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Demirel, İ. H., Erol, B. ve Saraç, C. (2011). Akademik yazım ihlalleri. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.
2.HÜBO: Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı. http://hubo.hacettepe.edu.tr/
3.Bailey, S. (2006). Academic writing: a handbook for international students. London: Routledge.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilgi arama ve bulma: Bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri ve bilgi merkezleri
2. Hafta - Teorik
Bilgi arama ve bulma: Bilgisayarla bilgi arama teknikleri
3. Hafta - Teorik
Bilgi arama ve bulma: Bilgi erişim araçları
4. Hafta - Teorik
Bilgi kullanma: Bilginin ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi
5. Hafta - Teorik
Bilgi kullanma: Analiz ve sentez
6. Hafta - Teorik
Bilgi kullanma: Görsel bilgiyi yorumlama
7. Hafta - Teorik
Bilgi sunma/iletme: Yazılı sunum
8. Hafta - Teorik
Bilgi sunma/iletme: Sözlü sunum ve zaman yönetimi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Bilgi sunma/iletme: Telif hakkı ve kaynak gösterme
11. Hafta - Teorik
Bilgi sunma/iletme: Kaynak gösterme yazılımları
12. Hafta - Teorik
Bilgi sunma/iletme: İnternette bilgi sunumu ve paylaşımı
13. Hafta - Teorik
Öğrenci ödev sunum
14. Hafta - Teorik
Öğrenci ödev sunum
15. Hafta - Teorik
Öğrenci ödev sunum
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev1415
Ara Sınav1112
Dönem Sonu Sınavı1112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)51
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
3
4
3
4
OÇ-2
3
4
3
4
OÇ-3
3
4
3
4
OÇ-4
3
4
3
4
OÇ-5
3
4
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu