Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İnkılâp Tarihi ile ilgili kavramları bilmek.
2.Türk İnkılâbının doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
3.Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirme birikimini sağlamak.
4.Türk modernleşmesinin dinamiklerini kavramak.
5.Ulusal değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.
6.Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş felsefesini kavrayabilmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.1. Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
2.2. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt I, II, III ve IV
3.3. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt I - II
4.5. Bernard Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu
5.7. E. Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
6.6. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma
7.Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve Derse İlişkin Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Osmanlı’da Modernleşme Adımları ve İmparatorluğun Dönüşümü (XIX. ve XX. Yüzyıllar)
3. Hafta - Teorik
II. Mahmut ve Tanzimat Dönemi
4. Hafta - Teorik
I. ve II. Meşrutiyet Dönemleri
5. Hafta - Teorik
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlılar
6. Hafta - Teorik
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu
7. Hafta - Teorik
Mondros Mütarekesi ve Paris Barış Konferansı
8. Hafta - Teorik
Millî Mücadele’nin Başlaması ve Hazırlık Dönemi I (Cemiyetler, Kuvva-yı Milliye ve Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı)
9. Hafta - Teorik
Millî Mücadele Hazırlık Dönemi II (Genelgeler ve Kongreler)
10. Hafta - Teorik
Millî Mücadele Hazırlık Dönemi III (Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulu’nun Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Misak-ı Millî)
11. Hafta - Teorik
TBMM’nin Açılması ve Sevr Antlaşması
12. Hafta - Teorik
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar I
13. Hafta - Teorik
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar II
14. Hafta - Teorik
Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Görüşmeleri
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Bireysel Çalışma142028
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)44
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu