Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
Ders Kodu: AI104
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk İlke ve İnkılâpları üzerinde nasıl şekillendiğini ve Atatürk’ün Türk milleti için seçmiş olduğu “Muasır Medeniyetler Seviyesine” ulaşma hedefinin önemini kavratmak, inkılâplar sürecini değerlendirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve Türk modernleşme sürecini ortaya koymak

Özet İçerik

Bu derste Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersinin amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a. Kadarki süreç işlenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Banu BERBER BABALIK
Öğr. Gör. Coşkun TÜRKAN
Öğr. Gör. Çiğdem BUDAK
Öğr. Gör. Derya DÜNDAR
Öğr. Gör. Derya GENÇ ACAR
Öğr. Gör. Dilek AKALIN
Öğr. Gör. Fatma TOMBAK
Öğr. Gör. Gülten SAVRAN
Öğr. Gör. Merve Tuba ERDEN
Öğr. Gör. Mesude ÖZDİLLİ
Öğr. Gör. Mutlu ADAK
Öğr. Gör. Seda SARIKAYA SARİDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1.Cumhuriyet ve Demokrasi hakkında bilgi sahidir.
2.Cumhuriyet Dönemi iç ve dış politika konusunda bilgi sahibidir.
3.Türk İnkılâbının felsefesi hakkında bilgi sahibidir.
4.Siyasal ve Sosyal alanda yapılan İnkılâplar hakkında bilgi sahibidir
5.Türk modernleşmesi hakkında bilgi sahibidir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
2.Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt I, II, III ve IV
3.Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt I - II
4.Bernard Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu
5.Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma
6.E. Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
7.Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yeni Rejimin Kuruluşu I (Siyasi Alanda Gelişmeler)
2. Hafta - Teorik
Yeni Rejimin Kuruluşu II (Siyasi Alanda Gelişmeler)
3. Hafta - Teorik
Atatürk Döneminde Siyasi Partiler ve Gelişmeler
4. Hafta - Teorik
Cumhuriyet Dönemi İnkılâpları I (Hukuk ve Eğitim Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar)
5. Hafta - Teorik
Cumhuriyet Dönemi İnkılâpları II (Sosyal ve Ekonomik Alanlar)
6. Hafta - Teorik
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I
7. Hafta - Teorik
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II
8. Hafta - Teorik
Atatürk İlkeleri
9. Hafta - Teorik
II. Dünya Savaşı ve Türkiye I
10. Hafta - Teorik
II. Dünya Savaşı ve Türkiye II
11. Hafta - Teorik
II. Dünya Savaşı Sonundan Demokrat Parti’nin İktidarına Kadar Türkiye (1945-1950)
12. Hafta - Teorik
Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)
13. Hafta - Teorik
1960-1980 Arasında Türkiye I
14. Hafta - Teorik
1960-1980 Arasında Türkiye II
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Bireysel Çalışma142028
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)44
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu