Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Dil-düşünce ilişkisinin dil ve birey, dil ve toplum üzerindeki etkisini kavrayabilmek
2.Dil ve kültür ilişkisini çeşitli boyutlarıyla değerlendirerek dilin kültür aktarımındaki önemini kavrayabilmek
3.Dilin iletişimdeki önemini kavrayarak işlevini değerlendirebilmek
4.Dünya üzerindeki dil ailelerinin temel özelliklerini öğrenip Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında fikir yürütebilme
5.Türkçenin ses özelliklerini kavrayıp sesin dil yapısı üzerindeki etkisini analiz edebilme
6.Türkçenin şekil özelliklerini kavrayabilme
7.Türkçenin ses ve şekil özelliklerini okuduğu metinler üzerinde tahlil edebilme
8.Yazım ve noktalama kurallarını yazılı anlatımda etkin bir şekilde kullanabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof.  Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz, Türk Dili ve Kompozisyon I-II , Tablet Yayınları, Konya 2006.
2.Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, İstanbul, 2006
3.Prof. Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2006
4.Yazım Kılavuzu TDK Yayınları, Ankara 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dilin tanımı, Türk dilinin temel özellikleri, dil-kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği. Konuşma ve yazı dilinin farkı
2. Hafta - Teorik
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri ve özelliği, Türk dilinin tarihi dönemleri ve önemli eserleri.
3. Hafta - Teorik
Noktalama işaretleri: Noktalama işaretlerinin kullanımı ve önemi.
4. Hafta - Teorik
Yazım kuralları: Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler
5. Hafta - Teorik
Resmî yazışmalar: Dilekçe, tutanak. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
6. Hafta - Teorik
Resmî yazışmalar. Rapor, iş mektubu, öz geçmiş. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
7. Hafta - Teorik
Sözcük düzeyindeki güncel anlatım bozuklukları.
8. Hafta - Teorik
Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları.
9. Hafta - Teorik
Paragraf oluşturma I.
10. Hafta - Teorik
1 Paragraf oluşturma II.
11. Hafta - Teorik
Paragraf çözümleme.
12. Hafta - Teorik
Alanı ile ilgili metin oluşturma
13. Hafta - Teorik
Eleştiri ve değerlendirme yazısı inceleme.
14. Hafta - Teorik
Eleştiri ve değerlendirme yazısı oluşturma.
15. Hafta - Teorik
Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1617
Bireysel Çalışma2228
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
OÇ-8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu