Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İngilizce Dil Becerileri II
Ders Kodu: YD104
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu bir A1 (başlangıç) seviyesi dersidir. Bu dersin temel amacı; öğrencilerin A1 seviyesindeki dilbilgisi konularını ve kelimelerini öğrenmelerini ve edinmelerini, aynı zamanda bunları gerçek hayat şartlarına uygun birleştirilmiş becerileri kullanarak etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. İletişimsel yaklaşıma önem verilmektedir.

Özet İçerik

Bu ders öğrencilerin,ev, ev işleri ve mobilya ile ilgili kelimeleri, davet ve randevu, planlar, geçmişten bahsetme, seyahat ve tatil, meslekler, kişilik sıfatları, vücudun bölümleri, sağlıkla ilgili terimleri ve yiyecek-içecekle ilgili kelimelerin öğrenilmesi gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, gereklilik-zorunluluk bildiren kip fiiller ve sayılabilen-sayılabilen isimlerle beraber bazı nicelik bildiren kelimeler gibi temel dilbilgisi konularıyla tanışmaktadırlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cansın ÇALIŞKAN
Öğr. Gör. Dilek ATEŞ
Öğr. Gör. Mehmet Burak OKŞAR
Öğr. Gör. Mine GERGÜN
Öğr. Gör. Yasir YAREN
Öğrenme Çıktıları
1.İçinde bulundukları anda yapmakta oldukları eylemler hakkında konuşabilme, karşıdaki kişiye konuşma anında ne yaptıklarını sorabilme
2.Yakın gelecekteki planları hakkında basitçe konuşabilme, karşıdaki kişiye yakın gelecekteki planları hakkında sorular sorabilme.
3.Gereklilik ve zorunluluk içeren basit cümleler kurabilme, belirli bir mesleğe sahip kişilerin sahip olması gereken kişilik özellikleri hakkında konuşabilme.
4.Birini telefonda dışarı çıkmaya davet edebilme ve davete cevap verebilme, o anda ne yaptıklarını söyleyebilme, önerilerde bulunabilme.
5.Karşıdaki kişiye satın alması için sipariş verebilme, sahip olduğu veya var olan nesnelerin miktarı hakkında konuşabilme
6.Geçmişte belli bir anda nerede olduklarını ve ne yaptıklarını söyleyebilme, karşıdaki kişiye geçmişte belli bir anda nerede olduklarını sorabilme, kendi geçmişleri hakkında basitçe konuşabilme, çocukken en sevdikleri şeyler hakkında konuşabilme ve soru sorabilme.
7.Geçen hafta/ hafta sonu nerede, ne yaptıkları hakkında basitçe konuşabilme, karşıdaki kişiye geçen hafta/ hafta sonu nerede ne yaptığını sorabilme.
8.Karşıdaki kişiye question tag ( değil mi) kalıbını kullanarak soru sorabilme ve sorulan sorulara cevap verebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.https://aduzem.adu.edu.tr/
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Şimdiki zaman Olumlu ve  Olumsuz cümle yapısı + ev ile ilgili kelimeler
2. Hafta - Teorik
Şimdiki zaman Soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar  + mobilya ile ilgili kelimeler
3. Hafta - Teorik
Geniş zaman ile Şimdiki zamanın karşılaştırılması + ev işleri ile ilgili kelimeler
4. Hafta - Teorik
Gelecek zaman (be going to) + tatil aktiviteleri ve gelecek zaman ile ilgili zaman belirteçleri
5. Hafta - Teorik
Gelecek zaman (will/ won’t) + gelecek zaman ile ilgili bazı ifadeler
6. Hafta - Teorik
Gereklilik bildiren kip fiiller + meslekler
7. Hafta - Teorik
Zorunluluk bildiren kip fiiller + kişilik sıfatları
8. Hafta - Teorik
Sayılabilen, sayılamayan isimler + yiyecek ile ilgili kelimeler
9. Hafta - Teorik
Rica ve teklif bildiren soru kelimeleri + vücudun bölümleri
10. Hafta - Teorik
Nicelik bildiren kelimeler ( A-An-Some-Any-Much-Many) + kişileri tanımlama ile ilgili bazı sıfatlar
11. Hafta - Teorik
Geçmiş zaman (Was-Wasn’t/Were/Weren’t) + geçmiş zaman ile ilgili belirteçler
12. Hafta - Teorik
Geçmiş zaman ile olumlu cümle yapısı + Deyimsel Fiiller
13. Hafta - Teorik
Geçmiş zaman ile olumsuz cümle yapısı
14. Hafta - Teorik
Geçmiş zaman ile soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar
15. Hafta - Teorik
“Değil mi?” soru kalıbı + sağlık ile ilgili kelimeler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders153045
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
OÇ-8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu