Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İngilizce Dil Becerileri I
Ders Kodu: YD103
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu bir A1 (başlangıç) seviyesi dersidir. Bu dersin temel amacı; öğrencilerin A1 seviyesindeki dilbilgisi konularını ve kelimelerini öğrenmelerini ve edinmelerini, aynı zamanda bunları gerçek hayat şartlarına uygun birleştirilmiş becerileri kullanarak etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. İletişimsel yaklaşıma önem verilmektedir.

Özet İçerik

Bu ders öğrencilerin, kendini tanıtma, selamlaşma, yaşadıkları yerlerden bahsetme, sayılar, renkler, aileleri ile ilgili konuşma, aktiviteler ve hobilerden bahsetme, gün, hafta, ay gibi zamana dair konulardan bahsetme gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler have got, to be, iyelik sıfatları, there is/are, emir cümleleri, kip fiil (can), nicelik bildiren sıfatlar (some, any), zıtlık bağlacı (but) ve geniş zaman gibi temel dilbilgisi konularıyla tanışmaktalar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Barış ÇAVUŞ
Öğr. Gör. Beyhan SEZER
Öğr. Gör. Canay KARCI AKTAŞ
Öğr. Gör. Fethiye EFENDİ KIR
Öğr. Gör. Göksel TURAN
Öğr. Gör. Hasan Ulvi EVREN
Öğr. Gör. Hatice KURT
Öğr. Gör. Hayri ARGUNAT
Öğr. Gör. Lütfi SARAÇ
Öğr. Gör. Mehmet Burak OKŞAR
Öğr. Gör. Mehmet Niyazi YAĞMUR
Öğr. Gör. Mine GERGÜN
Öğr. Gör. Özlem DİLAVER
Öğr. Gör. Sibel ARABACI
Öğrenme Çıktıları
1.Kendilerini tanıtabilme, karşılaştıkları insanlarla farklı şekillerde selamlaşabilme.
2.Yaşadıkları yerleri veya memleketlerini söyleyebilme, karşılarındaki insanlara yaşadıkları yerleri, uyruklarını ve konuştukları dilleri sorabilme ve söyleyebilme.
3.Kişi zamirlerini , iyelik sıfatlarını ve sahiplik bildiren yapıları kullanarak aile bireyleri hakkında bilgiler verebilme.
4.Boş zaman aktiviteleri ve hobileri hakkında konuşabilme, karşılarındaki insanların boş zaman aktivitelerini ve hangi aktiviteleri sevip sevmediklerini sorabilme.
5.Haftanın günlerini ve yılın aylarını  sayabilme, doğum günlerini ve önemli tarihleri söyleyebilme, sevdikleri veya sevmedikleri günleri ve ayları söyleyebilme.
6.Bir şehirde hangi mekanların olduğunu ve onların yerlerini söyleyebilme, karşı tarafa nerede olduğunu sorabilme.
7.Saati sorup söyleyebilme, birisiyle buluşma ayarlayabilme.
8.Yetenekleri,  yapabildikleri ve yapamadıkları spor aktiviteleri hakkında konuşabilme.
9.Karşılarındaki kişilere yönelik emir cümlesi kurabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.https://aduzem.adu.edu.tr/
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Alfabe + Sayılar
2. Hafta - Teorik
Selamlaşma + Tanışma
3. Hafta - Teorik
"To Be" fiilinin geniş zaman çekimi
4. Hafta - Teorik
Be fiilini kullanarak Wh- soru kelimeleriyle cümle yapısı
5. Hafta - Teorik
This-That/ These- Those yapıları, çoğul ve düzensiz kelimeler + bazı sıfatlar
6. Hafta - Teorik
Sahiplik (have/ has got) yapısı + aile bireyleri
7. Hafta - Teorik
İyelik sıfatları + renkler
8. Hafta - Teorik
There is/ are yapıları +  yer ile ilgili kelimeler
9. Hafta - Teorik
Nicelik bildiren sıfatlar (some, any) + sayılar
10. Hafta - Teorik
Zaman ve Yer edatları + Aylar
11. Hafta - Teorik
Olumlu ve Olumsuz Emir Cümleleri + Saatler
12. Hafta - Teorik
Yeterlik bildiren kip fiil (can) + spor aktiviteleri
13. Hafta - Teorik
Zıtlık bağlacı (but) + tarihler
14. Hafta - Teorik
Geniş zaman olumlu ve olumsuz cümle yapıları + hobiler
15. Hafta - Teorik
Geniş Zaman Soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar + ilgi alanları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%110
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders153045
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
3
2
4
3
OÇ-2
5
3
2
4
3
OÇ-3
5
3
2
4
3
OÇ-4
5
3
2
4
3
OÇ-5
5
3
2
4
3
OÇ-6
5
3
2
4
3
OÇ-7
5
3
2
4
3
OÇ-8
5
3
2
4
3
OÇ-9
5
3
2
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu