Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Staj
Ders Kodu: YY210
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 2
Kredi: 1
Laboratuvar: 0
AKTS: 8
Amaç

Öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini endüstri ve hizmet sektörlerinde uygulamak

Özet İçerik

Öğrencinin ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Toplam 30 iş gününü kapsamaktadır. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. Koordinatör öğretim elemanı gözetiminde eğitim ve uygulamalar yürütülür. İşyerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj eğitim, uygulama ve çalışma komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Bahar GÜRDİN
Öğr. Gör. Durmuş Ali KIZILYALÇIN
Öğr. Gör. Halil TEKATLI
Öğr. Gör. Kadriye BİLİR
Öğr. Gör. Yıldırım TOPRAK
Öğrenme Çıktıları
1.Okulda edinilen bilgilerin, işyerlerinde uygulanabilmesi
2.İşyeri kurumsal kültürünün öğrenilmesi
3.İşyeri idari yapılanmasının öğrenilmesi
4.İşyeri personel yapısının öğrenilmesi
5.İşyerlerlerinde kullanılan makina teçhizet ve teknolojilerin öğrenilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Staj Yönergesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
2. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
3. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
4. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
5. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
6. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
7. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
8. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
9. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
10. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
11. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
12. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
13. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
14. Hafta - Uygulama
İşyeri Uygulaması
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Başarı Notu1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Ders/Staj Kurulu Sınavı1100100200
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
OÇ-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu