Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Vergi Sistemi
Ders Kodu: YYÖN212
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Dersin amacı Türk vergi sistemini ayrıntılı olarak ele alarak bu konuda öğrencilerin gelişimini sağlamaktır.

Özet İçerik

Türk vergi hukukunun kaynaklarının belirtilmesi. Kaynaklarından en önemlisi olan gelir vergisinin tanımının yapılması, mükellefiyet biçimlerinin tanımlanması. Gelirin unsurlarının ayrıntılı açıklanması. Gelir vergisinin tarhının, toplanma esaslarının belirtilmesi. İkinci önemli kalem olan Kurumlar vergisinin açıklanması. Harcamalar üzerinden alınan vergilerin, Servet üzerinden alınan vergilerin, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisinin anlatılması. Türkiye’de vergi sistemi uygulamalarının açıklanması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cennet ARMAN ZENGİ
Öğrenme Çıktıları
1.Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergilerin ayırımını yapabilirler
2.Gelir,harcama ve servet kavramını açıklayabilmek.
3.Gelirin unsurlarını ve özelliklerini açıklayabilirler
4.Mükellef ve mükellefiyet türleri hakkında bilgi sahibi olurlar
5.Kazanç türlerini tespit şekillerini bilirler
6.Vergileri hesaplarlar
7.Vergi beyannamelerini düzenleyebilirler
8.Hesaplanan vergilerin beyan ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirirler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kentleşmenin Tanımı,Tarihsel Gelişim,Çağdaş Kentleşmenin Özellikleri,Kentleşme Nedenleri
2. Hafta - Teorik
En Uygun Kent Büyüklüğü,Kentleşme Politikaları,Küreselleşme ve Kent Etkileşimi
3. Hafta - Teorik
Türkiye’de Kentleşme,Kentleşme ve Coğrafi Bölgeler,Türkiye’de Kentleşme Nedenleri
4. Hafta - Teorik
Türkiye’de Kentleşme Politikaları,Kalkınma Planlarında Kentleşme
5. Hafta - Teorik
Konut Gereksinmesi ve Konut Talebi,Konut Gereksinmesi,Tahmin Etme Yöntemi,Kalkınma ve Konut
6. Hafta - Teorik
Konut ve Kooperatifçilik,Kira Denetimi,Kent Yenileme Konut Yapımında Sanayileşme
7. Hafta - Teorik
Türkiye’de Konut Sorunları ve Politikası,Anayasa ve İlgili Yasalarda Çözüm Önerileri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Konut Politikası
10. Hafta - Teorik
Konut Politikasının Uygulama Araçları
11. Hafta - Teorik
Türkiye’de Konut Politikasının Gelişimi
12. Hafta - Teorik
Gecekondu, Gecekondu ve Konut Kuramları,Türkiye’de Gecekondu Politikası,Gecekondu Yasası,Gecekondu Afları
13. Hafta - Teorik
Kent Toprağı 1.Kent Toprağının Kent Planlamasındaki Önemi 2. Arsa Spekülasyonu 3. Arsa Politikası ve Araçları 4. Türkiye’de Kentsel Topraklar
14. Hafta - Teorik
Doğal Yıkım Olayları ve Türkiye 1. Görevli Kuruluşlar 2. Hizmetler 3. Yasal Düzenlemeler
15. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev101010
Bireysel Çalışma101313
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1415
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
OÇ-3
5
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
OÇ-4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
OÇ-5
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
OÇ-6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
OÇ-7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
OÇ-8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu