Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Dili II
Ders Kodu: TD104
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazanılmasını sağlamaktır.

Özet İçerik

Sözlü ve yazılı anlatım türleri ve özellikleri, bu türlere dair örneklerin sınıfta değerlendirilmesi, anlatım bozuklukları ve Türkçenin cümle yapısı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Birsen DOĞAR
Öğr. Gör. Gökhan TÜRK
Öğr. Gör. Hamza ÖZKAN
Öğr. Gör. Metin POLAT
Öğr. Gör. Mustafa EROL
Öğr. Gör. Nilay AKAY GÖKALP
Öğr. Gör. Perihan YİĞİT KARAZEYBEK
Öğrenme Çıktıları
1.Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak planı uygulama becerisi kazandırma
2.Sözlü ve yazılı anlatımda kelime ve kelime gruplarını etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırma
3.Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin önemini kavratabilme,
4.Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemlerini uygulama becerisi kazandırma,
5.Yazılı anlatım türlerinin belirleyici özelliklerini öğrenme, türlerin benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilme
6.Öğrencilere yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilme
7.Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunu ve bu dille büyük eserler verildiğini örnekleriyle kavratabilme
8.Öğrenme sürecinde öğrenciye sorumluluklar vererek eğitim sürecine aktif bir şekilde katılmasını sağlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof.  Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz, Türk Dili ve Kompozisyon I-II , Tablet Yayınları, Konya 2006.
2.Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, İstanbul, 2006
3.Prof. Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2006
4.Yazım Kılavuzu TDK Yayınları, Ankara 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Diksiyon iletişim, iletişim ögeleri ve türleri, iletişimi engelleyen unsurlar, konuşma ile ilgili temel kavram ve terimler
2. Hafta - Teorik
Sesin oluşmasını sağlayan fiziksel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
3. Hafta - Teorik
Nefes eğitimi ve soluğu kontrol etme, uygulamalı çalışmalar. Vurgu, tonlama, durak, kavşak, ezgi.
4. Hafta - Teorik
Sesin oluşmasını sağlayan zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
5. Hafta - Uygulama
Konuşmacıda bulunması gereken özellikler. Konuşma ile ilgili olan diğer kavramlar. Konuşmada vücudun kullanılması, sözsüz iletişim. Bakış, göz teması, yüz ifadesi
6. Hafta - Teorik
Konuşmada vücudun kullanılması, sözsüz iletişim ve uygulamalı çalışmalar. Dokunma, yürüyüş, kişilerarası mesafe.
7. Hafta - Teorik
Konuşmada vücudun kullanılması, sözsüz iletişim ve uygulamalı çalışmalar. İzlenim, ikna.
8. Hafta - Teorik
Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Telefonda, toplum içinde, ilk karşılaşmada konuşma
9. Hafta - Teorik
Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Dergi, gazete, kısa film, reklam vs. üzerine kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
10. Hafta - Teorik
Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Fakülteye ya da bölümlerin içeriğine uygun konuşma uygulamaları yapılacaktır. Örneğin, tıp fakültesinde hasta doktor ilişkisi, mühendislikte işçi mühendis temalı uygulamalar işlenecektir
11. Hafta - Teorik
Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Hazırlıksız Konuşma Uygulamaları (görsellerden –fotoğraf, karikatür, afiş, reklam, poster vs.- hareketle kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
12. Hafta - Teorik
Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları (Hitabet, Söylev, Topluluk Önünde Konuşma, Münazara,)
13. Hafta - Teorik
Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Açık Oturum, Forum, Panel)
14. Hafta - Teorik
Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Sempozyum- Kolokyum.)
15. Hafta - Teorik
Yıl sonu sınavı.
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1617
Bireysel Çalışma2228
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
OÇ-4
4
5
5
5
4
OÇ-5
5
5
5
4
4
OÇ-6
5
5
5
5
5
OÇ-7
5
5
5
5
4
OÇ-8
5
4
5
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu