Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Temel Kimyaya Giriş
Ders Kodu: KGK101
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bilim ve teknolojinin her dalında yer alan kimyanın temel kavramlarının teorik olarak öğretimini amaçlar

Özet İçerik

Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo, Kimyasal Reaksiyonlar, Sıvılar, Katılar, Gazlar, Mol kavramı, Çözelti hazırlama

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY
Öğrenme Çıktıları
1.Madde ve özelliklerini kavrar
2.Atomun yapısı yardımıyla periyodik cetveli ve sistematiğini kavrar
3.Atomların elektron düzenlerine bağlı olarak kimyasal bağları kavrar
4.Kimyasal reaksiyonları ve hesaplamalarını kavrar ve uygular
5.Gazlar, sıvılar ve katıların ayırt edebilme özelliklerini kavrar ve uygular
6.Çözeltilerin kaynama ve donma noktaları, buhar basıncı gibi özelliklerini kavrar ve uygular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Temel Kimya, Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Aşiyan Yayınları, 2001, Adapazarı
2.Temel Üniversite Kimyası, Sarıkaya, Y., Erdik, Y.,Gazi Kitap Evi,1969.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Madde ve Özellikleri
2. Hafta - Teorik
Atom and atomic structure
3. Hafta - Teorik
Atomun Yapısı ve Özellikleri
4. Hafta - Teorik
Periyodik Tablo ve Özellikleri
5. Hafta - Teorik
Periyodik Tablo ve Özellikleri
6. Hafta - Teorik
Kimyasal Bağlar
7. Hafta - Teorik
Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar
8. Hafta - Teorik
Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Gazlar
11. Hafta - Teorik
Sıvılar ve Katılar
12. Hafta - Teorik
Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri
13. Hafta - Teorik
Mol Kavramı
14. Hafta - Teorik
Sulu Çözeltiler ve Karışımlar
15. Hafta - Teorik
Sulu Çözeltiler ve Karışımlar
16. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)54
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu