Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
E-Devlet
Ders Kodu: YYÖN112
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Kamu yönetimindeki yönetsel ve işleyişsel sorunların giderilmesine dair yeni çağdaş yaklaşımlar ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına dair bilinç kazandırmaktır.

Özet İçerik

Kamu yönetimindeki yönetsel ve işleyişsel sorunların giderilmesine dair yeni çağdaş yaklaşımlar ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına dair bilinç kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hayri KEMİKSİZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.1- Etkin - Verimli ve kaliteli kamusal hizmet sunumu, fayda maksimizasyonu, kamu tercihi teorisi, dışsallık, ölçek ekonomisi, toplum tercihleri ve kalabalıklaşma maliyetleri gibi konularda bilgi sahibi olabilmek
2.2- Herhangi bir kamu kurumunun hizmetleriyle ilgili istek ve şikayetlerin yetkili mercilere aktarımı konusunda bilinçlenmek
3.3- Kamu kurum ve kuruluşlarının iş görme biçimleri hakkında bilgi sahibi olabilmek
4.4- Yurttaş ve hizmet odaklı yeni kamu yönetimi anlayışının devlet ve toplum yapısındaki etkilerini analiz edebilmek
5.5- Demokratik yönetişim anlayışı üzerine şekillenen bir adem-i merkeziyetçi kamu yönetimi teşkilatını anlayıp; uygulayabilmek
6.6- Katılım, şefaflık ve verimlilik için; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin ve akılcı kullanabilmek
7.7- Kamu yönetiminde etik karar alma ve uygulayabilmek
8.8- Kamu yönetimindeki paradigmik bunalımlar, açıklık ve şefaflık üzerine çözüm önerileri getirebilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.1- Murat Yıldırım (2010), E-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara.
2.2- Türkiye Bilişim Derneği (2006), E-Devlet Kavramları El Kitabı, Kamu Bilişim Platformu VIII
3.3-Özgür Uçkan (2003), E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye Kamu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Türkiye’de kamu yönetiminde yapısal dönüşüm
2. Hafta - Teorik
Türk kamu yönetimindeki örgütsel sorunlar
3. Hafta - Teorik
Türk kamu yönetimindeki fonksiyonel sorunlar
4. Hafta - Teorik
E-Devlet kavramının anlamı, kapsamı ve etkinliğini belirleyen faktörler
5. Hafta - Teorik
Kişisel haklar, eğitim-öğrenim, güvenlik, sistem yönetimi, erişim ve veri yönetimi vb.
6. Hafta - Teorik
Vatandaş –Devlet etkileşimi sağlanması, katılım
7. Hafta - Teorik
Politika oluşturma süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi-işlem ve dönüşüm aşamaları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
E-Devletin alt yapı gereksinimleri ve bileşenleri
10. Hafta - Teorik
Türkiye’de E-Devlet Hizmetleri Eğitim, Sağlık, Hukuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
11. Hafta - Teorik
Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Güvenlik, Finans, Ekonomi
12. Hafta - Teorik
Tarım, Ticaret, Sanayi, Acil durum ve diğer hizmetler
13. Hafta - Teorik
Dünyada E-Devlet uygulamaları
14. Hafta - Teorik
Dünyada E-Devlet uygulamaları
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev102020
Bireysel Çalışma1077
Ara Sınav1112
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
5
4
4
5
OÇ-2
5
5
5
4
4
OÇ-3
5
5
4
4
5
OÇ-4
5
5
5
4
5
OÇ-5
5
5
5
4
5
OÇ-6
5
4
5
5
4
OÇ-7
5
5
5
4
5
OÇ-8
5
4
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu