Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitsel Video Tasarımı
Ders Kodu: BPR192
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders kapsamında öğrencilerin eğitsel içerikli senaryo yazımındaki temel ilke ve aşamalar kavratılarak , düşüncelerini temel ilke ve aşamalar doğrultusunda sinografik dile dönüştürmeye başlamaları amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu ders kapsamında eğitsel içerikli video tasarımına ilişkin temel kavramlar, kullanım amaçlarına göre eğitsel video tasarımları, eğitsel video katmanları , eğitsel video hazırlama iş akışı ve eğitsel video değerlendirme konuları ele alınarak incelenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitsel videonun kullanım amaçlarını söyleyebilir.
2.Eğitsel videonun tarihi gelişimi hakkında bilgi verebilir.
3.Eğitsel video tasarım sürecini açıklayabilir.
4.Eğitsel içerikli video tasarımına ilişkin temel kavramları tanımlar.
5.Eğitsel video kullanımını gerekli kılan etmenleri açıklar.
6.Kullanım amaçlarına göre eğitsel videoların amaçlarını açıklar
7.Eğitsel video hazırlama iş akışında yapılması gerekenleri listeler.
8.Eğitsel video tasarımı ve üretiminde kullanılan teknolojileri kullanım amaç ve özelliklerine göre tanır.
9.Tasarlanmış eğitsel amaçlı videoları değerlendirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Miller, William (2009). Senaryo Yazılımı: Sinema ve Televizyon için. İstanbul: Hayalbaz Kitap.
2.Chion, Micheal (1992). Bir Senaryo Yazmak, Çev. Nedret Tanyolaç Öztokat. İstanbul: Afa Yayınları.
3.Akyürek, Feridun (2004). Senaryo Yazarı Olmak. İstanbul: MediaCat Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eğitsel videonun ne olduğunun ve kullanım amaçlarının anlatılması.
2. Hafta - Teorik
Eğitsel videoların tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi verilmesi. Eğitsel video tasarım sürecinin açıklanması.
3. Hafta - Teorik
Kullanım amaçlarına göre eğitsel videolar (Ders anlatım videoları, Örnek olay videoları, örnek olay videoları, Gösterim (How to) videoları, Gerçek olayların yerinde çekimi vb.)
4. Hafta - Teorik
Eğitsel video üretim süreçlerini (yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası) özelliklerine göre açıklar.
5. Hafta - Teorik
Eğitsel video geliştirmede katmanlar.
6. Hafta - Teorik
Eğitsel video tasarım aşamaları.
7. Hafta - Teorik
Eğitsel video tasarım aşamaları.
8. Hafta - Teorik
Eğitsel video tasarımı ve üretiminde kullanılan teknolojiler.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Eğitsel video tasarımı ve üretiminde kullanılan teknolojiler.
11. Hafta - Teorik
Eğitsel Videoların sınıf için veya sınıf dışı ortamda öğrenciler üzerindeki etkileri
12. Hafta - Teorik
Başarılı örneklerin incelenmesi, değerlendirilmesi
13. Hafta - Teorik
Örnek projeler ve uygulamalar
14. Hafta - Uygulama
Örnek projeler ve uygulamalar
15. Hafta - Uygulama
Örnek projeler ve uygulamalar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1055
Dönem Ödevi1055
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
OÇ-2
1
OÇ-3
1
OÇ-4
1
OÇ-5
1
OÇ-6
1
OÇ-7
1
OÇ-8
1
OÇ-9
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu