Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu: AI105
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Temelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Özet İçerik

Bu derste Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersinin amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a. Kadarki süreç işlenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Banu BERBER BABALIK
Öğr. Gör. Coşkun TÜRKAN
Öğr. Gör. Derya DÜNDAR
Öğr. Gör. Derya GENÇ ACAR
Öğr. Gör. Fatma TOMBAK
Öğr. Gör. Mutlu ADAK
Öğr. Gör. Seda SARIKAYA SARİDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1.İnkılâp Tarihi ile ilgili kavramları bilmek.
2.Türk İnkılâbının doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
3.Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirme birikimini sağlamak.
4.Türk modernleşmesinin dinamiklerini kavramak.
5.Ulusal değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, İstanbul 1982
2.ATAY, Falih Rıfkı, Bana Atatürk’ün Anlattıkları, İstanbul 1955
3.ATAY, Falih Rıfkı, Çankaya, İstanbul, 1984
4.BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara 1973
5.KARAL, Enver Ziya, Atatürk’ten Düşünceler, İstanbul 1981
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve Derse İlişkin Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Osmanlı’da Modernleşme Adımları ve İmparatorluğun Dönüşümü (XIX. ve XX. Yüzyıllar)
3. Hafta - Teorik
II. Mahmut ve Tanzimat Dönemi
4. Hafta - Teorik
I. ve II. Meşrutiyet Dönemleri
5. Hafta - Teorik
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlılar
6. Hafta - Teorik
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu
7. Hafta - Teorik
Mondros Mütarekesi ve Paris Barış Konferansı
8. Hafta - Teorik
Millî Mücadele’nin Başlaması ve Hazırlık Dönemi I (Cemiyetler, Kuvva-yı Milliye ve Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı)
9. Hafta - Teorik
Millî Mücadele Hazırlık Dönemi II (Genelgeler ve Kongreler)
10. Hafta - Teorik
Millî Mücadele Hazırlık Dönemi III (Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulu’nun Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Misak-ı Millî)
11. Hafta - Teorik
TBMM’nin Açılması ve Sevr Antlaşması
12. Hafta - Teorik
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar I
13. Hafta - Teorik
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar II
14. Hafta - Teorik
Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Görüşmeleri
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Bireysel Çalışma142042
Dönem Sonu Sınavı133033
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
OÇ-2
3
3
OÇ-3
3
5
OÇ-4
5
5
OÇ-5
5
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu