Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yabancı Dil I
Ders Kodu: YD183
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu bir A1 (başlangıç) seviyesi dersidir. Bu dersin temel amacı İngilizceye yeni başlamış ya da temel seviyesinde bulunan öğrencilerin seviyelerini geliştirmektir. Ders, öğrencilerin gerçek hayat şartlarına uygun birleştirilmiş becerileri kullanarak başlangıç seviyelerini geliştirmelerine fırsat sunar. İletişimsel yaklaşıma önem verilmektedir.

Özet İçerik

Bu ders öğrencilerin, kendini tanıtma, selamlaşma, yaşadıkları yerlerden bahsetme, sayılar, yaş söyleme, telefon numaralarını söyleme, aileleri ile ilgili konuşma, aktiviteler ve hobilerden bahsetme, gün, hafta, ay gibi zamana dair konulardan bahsetme, yiyecekler ve alışveriş gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler have got, to be, aitlik sıfatları, a/an, there is/are, saati söyleme, geniş zaman ve sıklık bildiren zarflar gibi temel dilbilgisi konularıyla tanışmaktalar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ali Cemal AĞ
Öğr. Gör. Mehmet Niyazi YAĞMUR
Öğr. Gör. Özlem DİLAVER
Öğrenme Çıktıları
1.Kendilerini tanıtabilme, karşılaştıkları insanlarla farklı şekillerde selamlaşabilme.
2.Yaşadıkları yerleri veya memleketlerini söyleyebilme, karşılarındaki insanlara yaşadıkları yerleri, uyruklarını ve konuştukları dilleri sorabilme ve söyleyebilme.
3.Yaşlarını söyleyip, karşılarındaki insanların yaşını sorabilme.
4.Kişi zamirlerini ve iyelik sıfatlarını kullanarak aile bireyleri hakkında bilgiler verebilme.
5.Boş zaman aktiviteleri ve hobileri hakkında konuşabilme, hangi aktiviteleri sevdiklerini belirtebilme, aktiviteleri derecelendirebilme, karşılarındaki insanların boş zaman aktivitelerini ve hangi aktiviteleri sevip sevmediklerini sorabilme.
6.Günün bölümlerini, haftanın günlerini, ayları ve mevsimleri sayabilme, doğum günlerini ve önemli tarihleri söyleyebilme, sevdikleri veya sevmedikleri gün, ay ve mevsimleri söyleyebilme.
7.Bir şehirdeki mekanların isimlerini ve yerlerini söyleyebilme, karşı tarafa nerede olduğunu sorabilme.
8.Saati sorup söyleyebilme, birisiyle buluşma ayarlayabilme.
9.Alışveriş listesi yapabilme, kıyafet isimlerini, renklerini ve fiyatlarını söyleyebilme, kendilerinin ve başkalarının genellikle ne giydiklerini/ ne giymeyi sevdiklerini söyleyebilme, alışverişlerde kullanılan ifadeleri kullanabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.https://aduzem.adu.edu.tr/
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Be fiili, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri + soru kelimeleri + ülkeler, uluslar ve diller
2. Hafta - Teorik
This-That/ These- Those yapıları, çoğul ve düzensiz kelimeler + bazı sıfatlar
3. Hafta - Teorik
Sahiplik (have/ has got) yapısı, aitlik sıfatları + aile, renkler
4. Hafta - Teorik
There is/ are yapıları + Nicelik bildiren sıfatlar (some, any) + yer ile ilgili kelimeler
5. Hafta - Teorik
Zaman ve Yer edatları, olumlu ve olumsuz emir cümleleri + aylar, saatler
6. Hafta - Teorik
Yeterlik bildiren kip fiil (can) ve zıtlık bağlacı (but) + sayılar, tarihler, spor aktiviteleri
7. Hafta - Teorik
Geniş zaman (Olumlu, olumsuz, soru cümleleri ve kısa cevaplar) + hobiler ve ilgi alanları
8. Hafta - Teorik
Sıklık zarfları, nesne zamirleri, -ing alan bazı fiiller + dersler, duyguları anlatan bazı sıfatlar
9. Hafta - Teorik
Gelecek zaman (be going to) + tatil aktiviteleri ve gelecek zaman ile ilgili zaman belirteçleri
10. Hafta - Teorik
Gelecek zaman (will/ won’t) + gelecek zaman ile ilgili bazı ifadeler
11. Hafta - Teorik
İzin bildiren kip fiil (can/ can’t), why soru kelimesi ve because bağlacı + giysiler ve para ile ilgili kelimeler
12. Hafta - Teorik
Zorunluluk bildiren kip fiiller + kişilik sıfatları
13. Hafta - Teorik
Gereklilik bildiren kip fiiller + meslekler
14. Hafta - Teorik
Şimdiki zaman (Olumlu, olumsuz, soru cümleleri ve kısa cevaplar) + ev ve mobilya ile ilgili kelimeler
15. Hafta - Teorik
Geniş zaman ile Şimdiki zamanın karşılaştırılması + ev işleri ile ilgili kelimeler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders154060
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
3
3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
OÇ-8
OÇ-9
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu