Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yabancı Dil II
Ders Kodu: YD184
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu bir A1 (başlangıç) seviyesi dersidir. Bu dersin temel amacı İngilizceye yeni başlamış ya da temel seviyesinde bulunan öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmektir. Ders, öğrencilerin gerçek hayat şartlarına uygun birleştirilmiş becerileri kullanarak başlangıç seviyelerini geliştirmelerine fırsat sunar. İletişimsel yaklaşıma önem verilmektedir.

Özet İçerik

Bu ders öğrencilerin, yer tarifi, ulaşım, günlük, hafta sonu ve tatil aktiviteleri, davet ve randevu, planlar, geçmişten bahsetme, kabiliyetler, seyahat ve tatil gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler there is/there are, geniş zaman ve sıklık bildiren zarflar, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman ve can gibi temel dilbilgisi konularıyla tanışmaktadırlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ali Cemal AĞ
Öğr. Gör. Beyhan SEZER
Öğr. Gör. Canay KARCI AKTAŞ
Öğr. Gör. Pınar UĞUR
Öğrenme Çıktıları
1.Geçmişte belli bir anda nerede olduklarını ve ne yaptıklarını söyleyebilme, karşıdaki kişiye geçmişte belli bir anda nerede olduklarını sorabilme, kendi geçmişleri hakkında basitçe konuşabilme, çocukken en sevdikleri şeyler hakkında konuşabilme ve soru sorabilme.
2.Karşıdaki kişiye question tag ( değil mi) kalıbını kullanarak soru sorabilme ve sorulan sorulara cevap verebilme.
3.Sahip olduğu veya var olan nesnelerin miktarı hakkında konuşabilme.
4.Karşıdaki kişiye bir şey yemesini veya içmesini teklif edebilme, ve karşıdaki kişiden bir şey yapmasını isteyebilme
5.İki veya daha fazla nesneyi karşılaştırabilme ve üstünlüklerini ifade edebilme.
6.Bir spor aktivitesini ne kadar süredir yaptığını söyleyebilme ve karşısındaki kişiye ne kadar süredir bir eylemi yaptığını sorabilme.
7.Karşıdaki kişiye bir şart ya da bir eylem yerine geldiğinde nasıl hissedeceğini söyleyebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.https://aduzem.adu.edu.tr/
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sayılabilen, sayılamayan isimler, rica ve teklif bildiren soru kelimeleri + yiyecek ile ilgili kelimeler
2. Hafta - Teorik
Nicelik bildiren kelimeler ( A-An-Some-Any-Much-Many) + vücudun bölümleri ve kişileri tanımlama ile ilgili bazı sıfatlar
3. Hafta - Teorik
Geçmiş zaman (Was-Wasn’t/Were/Weren’t) + geçmiş zaman ile ilgili belirteçler
4. Hafta - Teorik
Geçmiş zaman (düzenli fiiller/olumlu, olumsuz,soru cümleleri ve kısa cevaplar) + Deyimsel Fiiller
5. Hafta - Teorik
Geçmiş zaman (düzensiz fiiller/olumlu, olumsuz,soru cümleleri ve kısa cevaplar) + Bileşik Sıfatlar
6. Hafta - Teorik
Karşılaştırma + dil eğitimi ile ilgili kelimeler
7. Hafta - Teorik
Bazı kalıplar ( Too + adjective / (not) as……as), aitlik zamirleri + hava ile ilgili kelimeler
8. Hafta - Teorik
Koşul cümleleri (First Conditional), when ve if bağlaçları + His bildiren sıfatlar
9. Hafta - Teorik
Şimdiki zamanın hikayesi ( olumlu, olumsuz,soru cümleleri ve kısa cevaplar) + Bazı fiil ve isimler
10. Hafta - Teorik
Geçmiş zaman ile şimdiki zamanın hikayesinin karşılaştırılması, when ve while bağlaçları + zarflar
11. Hafta - Teorik
Ever ve Never kelimeleri ile etkisi devam eden geçmiş zaman (Present Perfect) + Hayvan isimleri ile ilgili kelime çalışması
12. Hafta - Teorik
Just, Already, Yet kelimeleri ile etkisi devam eden geçmiş zaman (Present Perfect) + film türleri
13. Hafta - Teorik
For, Since kelimeleri ile etkisi devam eden geçmiş zaman (Present Perfect) + spor ile ilgili kelimeler
14. Hafta - Teorik
Sıfat Cümleleri (Who-Which-That-Where) + sıfatların cümle içerisindeki sıralaması
15. Hafta - Teorik
“Değil mi?” soru kalıbı + sağlık ile ilgili kelimeler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders154060
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
3
3
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu