Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
Ders Kodu: EFS158
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

İnsan hakları, demokrasi ve vatandaşlığa ilişkin temel bilgileri kazandırma

Özet İçerik

İnsan hakları ve demokrasinin tarihsel gelişimi ve güncel durumu, Türk anayasa tarihi, TC’nin devlet ve idari yapısı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.1. İnsan hakları kavramı ve tarihsel gelişimini açıklar
2.2. Temel insan hakları, ve insan hakları ile ilgili uluslararası belgeler, kuruluşları açıklar
3.3. İnsan haklarının güncel ve toplumsal alanlarına ilişkin değerlendirme yapar
4.4. Demokrasi kavramı ve tarihsel gelişimini açıklar
5.5. Türk anayasa tarihinin gelişimini değerlendirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.• Töre-Temiz,E. (2005). Vatandaşlık Bilgisi. İstanbul: Lisans yayıncılık
2.• Doğan, İ.(2007). Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, "İnsan Haklarının Kültürel Temelleri", Ankara: Pegem A Yayıncılık.
3.• Altunya, N.(2003). Eğitim Fakülteleri İçin Vatandaşlık Bilgisi. Ankara: Nobel Yayın dağıtım
4.• Doğan, V.(2006). Türk Vatandaşlık Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
5.• Anar, E. (1996 ) İnsan Hakları Tarihi. İstanbul.
6.• Toktamış. A.(1991).Demokrasi. İstanbul: Filiz Kitapevi.
7.• Tanilli, S.(2007). Devlet ve Demokrasi.İstanbul: Alkım Yayınevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı
2. Hafta - Teorik
İnsan hakları kavramı ve tarihsel gelişimi
3. Hafta - Teorik
Temel insan hakları
4. Hafta - Teorik
İnsan hakları ile ilgili uluslararası belgeler, kuruluşlar
5. Hafta - Teorik
İnsan haklarının güncel ve toplumsal alanları
6. Hafta - Teorik
Demokrasi kavramı ve tarihçesi
7. Hafta - Teorik
Aile ve okulda demokrasi
8. Hafta - Teorik
Devlet ve devlet şekilleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Türk Anayasa tarihi
11. Hafta - Teorik
Yasama
12. Hafta - Teorik
Yürütme
13. Hafta - Teorik
Yargı
14. Hafta - Teorik
TC’nin idari yapısı
15. Hafta - Teorik
TC’nin idari yapısı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
4
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu