Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kariyer Planlama ve Geliştirme
Ders Kodu: EFS160
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri konularında bilgiler vermek.

Özet İçerik

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Beste DİNÇER
Öğrenme Çıktıları
1.Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamalarını bilir.
2.Bireysel kariyer gelişimini açıklar.
3.İlgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçeneklerini çözümler.
4.Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitlerini ayırt eder.
5.CV formatı ve örneklerini sınıflandırır.
6.CV hazırlamada dikkat edilecek noktaları tartışır.
7.İş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türlerini ayırt eder.
8.Görüşmelerde karşılaşabilecek durumları bilir.
9.Vücut dili-bedensel işaretleri değerlendirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sevinç, E. (2010). Kariyer planlama ve yönetimi. ETAP Yayınevi.
2.Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama. Nobel Yayın Dağıtım.
3.Bingöl D (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş.
4.Aytaç, S. (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer: Yönetimi, Planlaması, Geliştirilmesi Sorunları. Epsilon Yayıncılık.
5.Koontz H, G Donnell C and Weihrich H. (1986). Essentials of Management, 4th Ed. Mcgraw-Hill Book Company.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları
2. Hafta - Teorik
Bireysel kariyer gelişimi
3. Hafta - Teorik
Kariyer stratejisinin oluşturulması
4. Hafta - Teorik
Kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri
5. Hafta - Teorik
Kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri
6. Hafta - Teorik
Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri
7. Hafta - Teorik
Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
9. Hafta - Teorik
CV formatı ve örnekleri
10. Hafta - Teorik
CV formatı ve örnekleri
11. Hafta - Teorik
CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları
12. Hafta - Teorik
İş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri
13. Hafta - Teorik
Görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları
14. Hafta - Teorik
Görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri
15. Hafta - Teorik
Vücut dili-bedensel işaretler
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
OÇ-6
4
4
OÇ-7
4
4
OÇ-8
4
4
OÇ-9
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu