Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Tarihi
Ders Kodu: EBB283
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Eğitimin tarihsel temelleri hakkında ve eğitim kavramının geçirdiği tarihsel gelişim hakkında genel olarak farkındalık kazandırmak

Özet İçerik

Eğitim-Öğretim kavramları, tarih boyunca farklı kültürlerdeki kapsam ve anlam değişiklikleri, İslamiyet öncesi dönemde Türkleri etkileyen diğer kültürlerdeki eğitim faaliyetleri, Osmanlılarda ilköğretim, saray eğitimi, askeri eğitim, azınlık ve yabancı okullardaki eğitim, halk eğitimi, Tevhid-i Tedrisat, Atatürk'ün Türk eğitim tarihindeki yeri, Köy Enstitüleri'nin Türk eğitim tarihindeki yeri ve etkileri, Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme politikası

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türk eğitim sisteminde 1970'den sonra kaydedilen gelişmeleri idrak edecektir
2.Türk eğitim tarihindeki önemli eğitimcileri ve bu kişilerin eğitim sistemine katkılarını açıklayacaktır
3.Osmanlı eğitim sisteminin genel özelliklerini kavrayacaktır
4.İslamiyet öncesi Türk eğitim sistemini İslamiyet sonrasındaki sistemle karşılaştıracaktır
5.Avrupa'da yaşanan tarihsel gelişmelerin Türk Eğitim Sistemi'ne etkilerini değerlendirebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Koçer, H.A. (1987). Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. Ankara.
2.Akyüz, Y. (2007). Türk Eğitim Tarihi. Ankara.
3.Ergün, M. (1982). Atatürk Devri Türk Eğitimi. Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eğitim-Öğretim kavramları, tarih boyunca farklı kültürlerdeki kapsam ve anlam değişiklikleri
2. Hafta - Teorik
Türklerin Müslüman olmalarından önceki eğitim tarihi
3. Hafta - Teorik
İslamiyet öncesi dönemde Türkleri etkileyen diğer kültürlerdeki eğitim faaliyetleri
4. Hafta - Teorik
Karahanlılar'da eğitim, Farabi, İbn-i Sina, Kaşgarlı Mahmut'un Türk eğitim tarihindeki yeri
5. Hafta - Teorik
Selçuklular ve Anadolu Beylikleri'nde eğitim, Ahilik ve Türk eğitim tarihindeki yeri
6. Hafta - Teorik
Osmanlılarda ilköğretim, saray eğitimi, askeri eğitim, azınlık ve yabancı okullardaki eğitim, halk eğitimi
7. Hafta - Teorik
Osmanlılarda eğitimini idari teşkilatlanması, Vakıfların Türk eğitim tarihindeki yeri, Matbaanın Türk eğitim tarihindeki önemi, Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Tanzimat döneminde eğitim, Meşrutiyet ve Mutlakiyet dönemlerindeki eğitimin karşılaştırılması
10. Hafta - Teorik
Emrullah Efendi, Satı Bey, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Türk eğitim tarihindeki yeri, Milli uyanış ve örgütlenmeye öğretmenlerin etkisi
11. Hafta - Teorik
Tevhid-i Tedrisat, Atatürk'ün Türk eğitim tarihindeki yeri
12. Hafta - Teorik
Cumhuriyet döneminde ilk öğretimde, orta öğretimde, özel eğitimde yenilik ve gelişmeler, Eğitimin idari teşkilatlanması
13. Hafta - Teorik
Köy Enstitüleri'nin Türk eğitim tarihindeki yeri ve etkileri, Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme politikası
14. Hafta - Teorik
Köy Enstitüleri'nin Türk eğitim tarihindeki yeri ve etkileri, Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme politikası
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
4
4
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu