Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilişim Teknolojileri
Ders Kodu: EFS200
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin genel amacı; bilişim teknolojilerinin temel kullanımına yönelik bilgi ve beceri ediniminin yanı sıra, bu teknolojileri eğitimde etkin biçimde işe koşabilmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Bilişim kavramı, kompütasyonel düşünme, yazılım/donanım araçları, kelime işlemci/sunum/hesaplama araçları, masaüstü yayıncılık, web tasarımı ilkeleri, eğitimde internet kullanımı, dijital vatandaşlık, güvenli internet

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Fulya TORUN
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİFTCİ
Dr. Öğr. Üyesi Taner ARABACIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Bilişim teknolojilerinin temel kullanım alanlarını açıklar.
2.Kompütasyonel düşünme becerisinin genel kapsamını tanımlar.
3.Temel yazılım araçlarının görevlerini açıklar.
4.Temel donanım araçlarının görevlerini açıklar.
5.Bir kelime işlemci programının temel özelliklerini kullanır.
6.Bir kelime işlemci programı ile üretim gerçekleştirir.
7.Bir sunum programının temel özelliklerini kullanır.
8.Bir sunum programı ile üretim gerçekleştirir.
9.Bir hesaplama programının temel özelliklerini kullanır.
10.Bir hesaplama programı ile üretim gerçekleştirir.
11.Masaüstü yayıncılık programlarının kullanım amaçlarını açıklar.
12.Web tasarımında izlenilmesi gereken temel ilkeleri tanımlar.
13.Eğitimde internetin etkin kullanımının nasıl gerçekleştirilebileceğini açıklar.
14.Dijital vatandaşlığın bileşenlerini açıklar.
15.Güvenli internet kullanımını açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bardakçı, S. ve Keser, H. (2017). Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
2.Gülbahar, Y. (2018). Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
3.Uzunboylu, H. (2017). Bilişim Teknolojileri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
4.Çakır, H. ve Eryılmaz, S. (2014). Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
5.Demirel, Ö. ve Altun, E. (2017). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
6.Dedeoğlu, G. (2009). Etik ve Bilişim. İzmir: Nobel Akademik Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilişim, bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri kavramları; eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı
2. Hafta - Teorik
Kompütasyonel düşünme ve probleme çözme
3. Hafta - Teorik
Temel yazılım ve donanım araçları; işletim sistemleri
4. Hafta - Teorik
Kelime işlemci programları I
5. Hafta - Teorik
Kelime işlemci programları II
6. Hafta - Teorik
Sunu programları I
7. Hafta - Teorik
Sunu programları II
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Hesaplama/tablo/grafik programları I
10. Hafta - Teorik
Hesaplama/tablo/grafik programları II
11. Hafta - Teorik
Masaüstü yayıncılık
12. Hafta - Teorik
Web tasarımında temel ilkeler
13. Hafta - Teorik
Eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri
14. Hafta - Teorik
Dijital vatandaşlık
15. Hafta - Teorik
Güvenli internet kullanımı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%40
Proje1%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Proje211430
Ara Sınav117118
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
OÇ-2
4
5
OÇ-3
4
5
OÇ-4
4
5
OÇ-5
4
5
OÇ-6
4
5
OÇ-7
4
5
OÇ-8
5
4
OÇ-9
5
4
OÇ-10
4
5
OÇ-11
4
5
OÇ-12
4
5
OÇ-13
4
5
OÇ-14
4
5
OÇ-15
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu