Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kariyer Planlama (Sosyal Bilimler Alanlarında)
Ders Kodu: KP112
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.

Özet İçerik

Dersler, üniversite birinci sınıf öğrencileri için güz döneminde, 14 hafta boyunca, haftada bir ders saati olacak şekilde düzenlenecektir. Amaç; öğrencilerin; ilgi alanları, kişisel özellikleri ve değerleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak gelecek hedefleri ile uyumlu bir kariyer planlaması yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kariyer Merkezi Faaliyetlerinin Tanınması: Öğrencinin Kariyer Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden haberdar olmasının sağlanması ve Kariyer Merkezi ile öğrenci arasında bağ kurulması.
2.Öz Farkındalığın Artırılması: Öğrencinin, güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin farkına varması ve ilgi alanları, yetkinlikleri ve becerileri açısından kendini tanımasının sağlanması.
3.Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi: Öğrencilerin, kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri tanıması, sektörler arası farklılıkları kavraması ve gelecek planlarına uygun bir kariyer alanına yönelmesinin sağlanması. Öğrencilerin iş dünyasının beklentileri ve öncelik verdiği yetkinlikler hakkında farkındalık kazanması
4.Kendini İfade Etme ve Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Kariyer sürecinde ince yeteneklerin geliştirilmesinin önemi hakkındaki farkındalığın artırılması. Beden dili, diksiyon, hitap gibi iletişime etki eden konuların öneminin kavranması; doğru ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
5.Profesyonel İlişki Ağlarının Öneminin Kavranması: Öğrencinin kariyer hedeflerine ulaşması için gerekli olan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmanın önemini kavraması.
6.Destek Birimlerinin Tanınması: Öğrencinin kariyerine destek sağlayabilecek üniversite birimleri (uluslararası ilişkiler / değişim ofisi vb.) ve TÜBİTAK Bursları, Mevlana programı gibi destek hizmetleri konusunda bilgi verilmesi.
7.Etkin Kaynak Kullanımının Öğrenilmesi: Kariyer sürecinde doğru kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanma yollarının öğrenilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Dersin öğretim üyesi tarafından seçilen destekleyici kitap, dergi, makale ve çevrimiçi kaynaklar.
2.Kariyer Ofisi tarafından hazırlanan kılavuzlar.
3.Beceri/yetkinlik değerleme envanterleri.
4.Kariyer Merkezi katkısıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri (Kariyer Fuarı, Seminerler, Bilgilendirme Oturumları, Mentörlük, Mezunlarla Buluşma, Sektör Panelleri, Vaka Çalışmaları, Mülakat Simülasyonları vb.)
5.Örnek video, belgesel ve filmler.
6.Mülakat simülasyonu, örnek olay/atölye çalışması vb. interaktif etkinlikler.
7.Ders içeriği ve öğretim elemanı değerleme formları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse Giriş- Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, kariyer merkezi hizmetlerinin ve bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere tanıtılması. Öğrencilerin kariyer merkezi tarafından kullanılan çevrim içi platforma kaydedilmesi ve platformun kullanımının öğrencilere açıklanması.
2. Hafta - Teorik
Kariyer Nedir?- Beceri, yetenek, yetkinlik, kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarının açıklanması ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılması.
3. Hafta - Teorik
Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları Öğrencilerin, lisans eğitimlerini destekleyecek değişim ve eğitim bursu programları hakkında, ilgili kurumların/üniversite birimlerinin yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi.
4. Hafta - Teorik
Temel İletişim Becerileri İletişim Ağının (networking) ve sosyal medya kullanımının öneminin ve genel kurallarının açıklanması. Kendini tanıtma, resmi yazışma kuralları, hitap gibi temel konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesi.
5. Hafta - Teorik
Sektör Günleri - Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşlarının yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve sektörde başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
6. Hafta - Teorik
İnce Yetenekler (Soft-Skills) İnce Yeteneklerin (Soft Skills) ve bu yeteneklerin başarı üzerindeki etkilerinin anlatılması.
7. Hafta - Teorik
Sektör Günleri - Kamu Sektörü Kamu sektörünün günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve kamu sektöründeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi (finans, mühendislik, sosyal bilimler vb. farklı alanlardan yoğun istihdam sağlayan farklı kurumların katılımı teşvik edilmelidir). Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve kamu sektöründe başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
SINAV
9. Hafta - Teorik
Diksiyon ve Beden Dili Diksiyonun ve beden dilinin önemi hakkında öğrencilerde farkındalık uyandırmaya yönelik eğitim verilmesi ve uygulamaların yapılması.
10. Hafta - Teorik
Özgeçmiş ve Kapak Yazısı Hazırlama Özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama eğitimleri.
11. Hafta - Teorik
Sektör Günleri - Özel Sektör Özel sektörden; hizmet, finans, üretim vb. farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve özel sektörde başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
12. Hafta - Teorik
Etkili Mülakat Teknikleri Mülakat örnekleri ve provaları ile öğrencilerin, kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaların yapılması ve öğrencilerin etkili iletişim kurma deneyimi edinmesinin sağlanması
13. Hafta - Teorik
Sektör Günleri - Akademi Farklı disiplinlerde, akademik kariyer düşünen öğrencileri bilinçlendirmek ve günümüz koşullarındaki gereklerini aktarmak amacıyla akademisyenlerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile üniversitemizden mezun ve akademik alanda başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı sağlanabilir.
14. Hafta - Teorik
Sektör Günleri - Girişimcilik Start-up / girişimciliğin doğası, günümüz koşullarında kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile üniversitemizden mezun ve girişimcilik alanında başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı sağlanabilir.
15. Hafta - Teorik
Ders Değerlemesi ve Proje Detayları Ders değerleme formlarının doldurtularak öğrencilerden geri bildirim alınması ve ders bitirme projeleri bilgilendirmeleri yapılması.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
SINAV
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142142
Bireysel Çalışma2114
Ara Sınav1112
Dönem Sonu Sınavı1112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
OÇ-2
3
4
OÇ-3
4
3
OÇ-4
3
3
OÇ-5
3
4
OÇ-6
3
3
OÇ-7
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu