Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu: KAY317
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri , çalışma hayatındaki koşullar hakkında bilgilendirmek, iş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal boyutunu öğretmek, sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt hakkında hakkında bilgi vermektir.

Özet İçerik

Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve lokavt bu kapsamda ele alınmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hilal YÜCEYILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında takip kabiliyeti edinir.
2.Çalışma hayatındaki koşullarına uyum sağlar.
3.İş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal boyutunu irdeler.
4.Sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt sorunlarını çözebilme yeteneği kazanır.
5.İş hukukunun temel kavramlarını tanımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sarper SÜZEK, İş Hukuku, BETA Yayınları, İstanbul, 2015.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İş hukukuna giriş
2. Hafta - Teorik
İş hukukunun önemli yasaları
3. Hafta - Teorik
İş hukukunun temel kavramları
4. Hafta - Teorik
İş kanununun uygulama alanları
5. Hafta - Teorik
İş sözleşmesi türleri
6. Hafta - Teorik
İş sözleşmesinin yapılmasının yasaklandığı işler
7. Hafta - Teorik
İşçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları
8. Hafta - Teorik
Sosyal güvenlik kavramı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Sendikalar hukuku
12. Hafta - Teorik
Toplu iş sözleşmesi hukuku
13. Hafta - Teorik
Grev
14. Hafta - Teorik
Lokavt
15. Hafta - Teorik
Hak ve menfaat uyuşmazlıkları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
4
OÇ-2
4
3
3
OÇ-3
3
4
5
OÇ-4
4
5
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu