Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İcra-İflas Hukuku
Ders Kodu: KAY318
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin icra ve iflas hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenmesini sağlamaktır.

Özet İçerik

İcra-iflas Hukuku'na giriş, icra teşkilatı, genel haciz yolu, ilamlı ve ilamsız icra, ödeme emri ve itiraz yolları, itirazın kaldırılması usülleri, menfi tespit ile istirdat davaları, haciz, haczedilemeyen mallar, ihtiyati haciz yolları, mal beyanı, istihkak davaları, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması safhası ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu dersin başlıca konularındandır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İcra Hukuku'na ilişkin temel kavramları açıklar.
2.İlamlı veya ilamsız takip başlatabilir.
3.İcra yoluna başvuran alacaklının haklarını koruyabilir.
4.İtirazın kaldırılması usülleriyle duran bir icra takibini devam ettirir.
5.İcra Hukuku'nda itiraz ve şikayet yolları vasıtasıyla haklarını korur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Baki KURU ve Şanal GÖRGÜN, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2005.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İcra ve İflas Hukuku’na giriş, icra teşkilatı
2. Hafta - Teorik
Genel haciz yolu ve şikayet
3. Hafta - Teorik
Ödeme emri, ödeme emrinin tebliği, ödeme emrine itiraz ve şikayet
4. Hafta - Teorik
İtirazın kesin ve geçici kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davası
5. Hafta - Teorik
Haciz, haczedilemeyen mallar ve mal beyanı
6. Hafta - Teorik
Hacze iştirak ve istihkak davası
7. Hafta - Teorik
Paraya çevirme ile paraların paylaştırılması safhası
8. Hafta - Teorik
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
12. Hafta - Teorik
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
13. Hafta - Teorik
İlamlı icra
14. Hafta - Teorik
İhtiyati haciz
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
3
4
2
4
5
3
5
3
2
4
3
2
3
1
OÇ-2
3
2
4
5
2
3
4
2
3
4
3
2
3
4
1
OÇ-3
OÇ-4
3
4
5
4
3
2
3
4
3
2
1
3
4
3
1
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu