Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İşletme Matematiği II
Ders Kodu: İŞLT106
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Ders, işletme öğrencilerinin sayısal alandaki becerilerinin ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. İşletmeler karar verme problemleriyle sürekli karşı karşıya kalırlar. Çeşitli alternatifleri değerlendirme problemleri için matematiksel yöntemler kullanılır. Söz konusu yöntemlerin uygulanabilmesi ve karar almaya yardımcı olabilmesi için temel matematik bilgi ve becerilerinin kazanılması gerekir. İşletme alanındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla özelikle fonksiyonlar, integral ve doğrusal denklem sistemlerinin matris cebiriyle çözümü konularına ağırlık verilecektir. Karar alma değişkenlerinin oluşturduğu fonksiyonların genel bilgileri verildikten sonra, işletme alanındaki uygulamaları örneklerle öğrenciye aktarılacaktır. Kısacası ders, öğrencilerin sayısal yetenek ve becerilerini geliştirmeyi ve bu birikimi işletmenin karar alma problemlerine ve çeşitli alanlarına uygulama pratiğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Özet İçerik

İşletmede karar alma, alternatifleri değerlendirme, en uygun seçeneği belirleme amacıyla kullanılacak matematiksel yöntemlere alt yapı oluşturulacak, öğrencilerin analitik düşünme yetenekleri geliştirilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Muhsin ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmenin karar alma problemlerine destek sağlayabilir.
2.Sayısal bilgi ve becerileri geliştirir.
3.Analitik düşünme yeteneğini kazandırır ve geliştirir.
4.Araştırma, değerlendirme gibi konularda kullanılacak matematiksel yöntemlere temel sağlar.
5.işletmelerin analitik problemleri üzerine matematiksel yaklaşım geliştirme kazanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Edward. T. DOWLING, İşletme ve İstatistik İçin Matematiksel Yöntemler, Çev. Ö. F. ÇOLAK, M. YILDIRIMOĞLU, Schaum’s Outlines, Nobel Yayın Dağıtım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Matematiğin ve analitik düşüncenin işletme bilimi açısından önemi, karar verme problemlerinde kullanılması, matematiğin temel kavramları
2. Hafta - Teorik
İntegral kavramı, integralin özellikleri
3. Hafta - Teorik
Değişken değiştirme yöntemi (yerine koyma)
4. Hafta - Teorik
Kısmî İntegrasyon
5. Hafta - Teorik
Belirsiz integral ve uygulamaları
6. Hafta - Teorik
İntegralin işletmedeki uygulamaları, marjinal kâr fonksiyonu
7. Hafta - Teorik
İntegralin işletmedeki uygulamaları, marjinal kâr fonksiyonu
8. Hafta - Teorik
Üretici rantı ve tüketici rantı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Matrisler, denklem sistemlerinin matrissel ifadesi
12. Hafta - Teorik
Denklem sistemlerinin Gauss yöntemiyle çözümü
13. Hafta - Teorik
Determinant alma kuralları, Sarus kuralı
14. Hafta - Teorik
Cramer Kuralıyla denklem sistemlerinin çözümü
15. Hafta - Teorik
Matris ve determinantların işletme uygulamaları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
4
4
3
OÇ-2
4
3
2
3
2
OÇ-3
5
4
3
3
2
OÇ-4
3
2
5
2
3
OÇ-5
3
2
1
1
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu