Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Pazarlama İlkeleri
Ders Kodu: İŞLT201
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Pazarlamanın temel kavramlarını ve pazarlama bileşenlerini öğretebilmek, Temel hedefler, tüketici davranışlarını ve beklentilerini kavramak. Tüketici ihtiyaçlarının en doğru biçimde nasıl karşılanabileceğini öğrenmek, Pazarlama ilkeleri ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlamak, Tüketici ve endüstriyel pazarı analiz edebilmek, Makro mikro çevresel faktörler ile pazarlama arasındaki ilişkileri açıklayabilmek. Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanıyabilmek, Pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazarın seçilmesini açıklamak, Pazarlama yöneticilerinin uyguladığı pazarlama karması stratejilerini tanıyabilme.

Özet İçerik

Temel kavramlar; pazarlama anlayışındaki değişmeler; pazar ve pazarlama çeşitleri; pazarlama planlamasının ilkeleri; pazarlamanın mikro ve makro çevresi; tüketici pazarları; kurumsal pazarlar; uluslararası pazarlar; pazar ölçümlemesi; hedef pazar bölümlendirme ilkeleri; pazarlama karması; ürün ve hizmetler; fiyat, yer ve dağıtım kanalları; tutundurma; örnek olaylar ve uygulama.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Funda ODUNCUOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Güneş Açelya SİPAHİ
Öğrenme Çıktıları
1.Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olgular kavranır.
2.Tüketici davranışlarını anlayabilir, yorumlayabilir ve pazarlama programlarının şekillendirilmesinde kullanabilir.
3.Temel pazarlama bileşenleri pazarlama süreci içindeki yerleri ve etkileşimleri analiz edilebilir.
4.Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini analiz edebilir ve pazarlama programlarını kurgulayabilir.
5.Pazarlama bağlamında iş dünyasında yaşanmakta olan olayları ve değişimlerin eleştirel ve rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
6.Stratejik planlama yönetimini ve stratejik plan oluşturma sürecini kavrar ve uygulama yöntemini öğrenir.
7.Pazara girme ve pazardaki konumu korumaya yönelik uygulanabilecek stratejileri kavrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Remzi ALTUNIŞIK, Şuayıp ÖZDEMİR ve Ömer TORLAK (2006), Modern Pazarlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Pazarlama ilkeleri dersinin amacı ve pazarlamaya giriş
2. Hafta - Teorik
Pazarlamanın konusu, gelişimi, son gelişmeler
3. Hafta - Teorik
Pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü
4. Hafta - Teorik
Pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü
5. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırması ve bilgi sistemi
6. Hafta - Teorik
Tüketici pazarı ve tüketici davranışı
7. Hafta - Teorik
Endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar
8. Hafta - Teorik
Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve satış tahmini
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Mamül
12. Hafta - Teorik
Fiyat
13. Hafta - Teorik
Tutundurma
14. Hafta - Teorik
Kişisel satış ve satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler
15. Hafta - Teorik
İnternette pazarlama ve doğrudan pazarlama
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
4
3
4
4
4
OÇ-3
3
2
3
3
2
3
OÇ-4
3
4
4
3
5
3
OÇ-5
3
2
3
4
3
4
OÇ-6
3
2
3
2
3
3
OÇ-7
3
2
3
2
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu