Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Pazarlama Yönetimi
Ders Kodu: İŞLT202
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Pazarlama faaliyetlerinin amaca yönelik olarak uygulanması sürecinde yönetimde temel ilkeler olan pazarlama planlaması, organizasyonu, koordinasyonu, yürütme ve denetim fonksiyonlarını teorik ve uygulamalı olarak öğretebilmek, yeni ekonomi sürecinde pazarlama alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri açıklayarak yeni pazarlama terimlerini uygulama açısından değerlendirmek amaçlanmıştır.

Özet İçerik

Pazarlama sistemi; pazarlama çevresi; pazarlama sisteminin örgüt içindeki yeri ve öneminin belirlenmesi. Tüketici davranışları; üretici satıcı ve hükümet pazarları; pazar bölümlemesi; pazar tahminlemesi; büyüme ve rekabet stratejisi; pazarlama örgütlenmesi; pazar planlaması; ürün politika, yeni ürün, fiyat, dağıtım kanalı, satış artırma ve satış gücü kararları; pazarlama denetimi; pazarlamada toplumsal, yasal ve etiksel sorunlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Funda ODUNCUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Pazarlama yönetimi stratejilerini öğrenir.
2.Yeni ekonomide pazarlama yönetimini öğrenir.
3.Pazarlama ve rekabet stratejilerini öğrenir.
4.Kıt kaynakların etkin yönetimini öğrenir.
5.Müşteri sadakati ve tatmini oluşturma sürecini öğrenir.
6.Pazarlama uzmanlığı bilgisi edinir.
7.Bilimsel pazarlama uygulama becerisi kazanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Remzi ALTUNIŞIK, Şuayıp ÖZDEMİR ve Ömer TORLAK (2006), Modern Pazarlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi Kavramları.
2. Hafta - Teorik
Temel Pazarlama Görevleri
3. Hafta - Teorik
Bütünsel Pazarlama Anlayışı
4. Hafta - Teorik
Postmodern Pazarlama Anlayışı.
5. Hafta - Teorik
Yeni Ekonomi Sürecinde Pazarlama.
6. Hafta - Teorik
Pazarlamanın Değişen Rolünde Yeni Pazarlama Kavramları.
7. Hafta - Teorik
Stratejik Pazarlama Planlaması
8. Hafta - Teorik
Pazarlama Yönetim Stratejileri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Pazar Analizi ve Müşteri Gereksinimleri
12. Hafta - Teorik
Endüstriyel Pazarlama Yönetimi ve Pazar Analizi.
13. Hafta - Teorik
Pazarlama Karması Analizi ve Yönetimi: Ürün ve Fiyat.
14. Hafta - Teorik
Pazarlama Karması Analizi ve Yönetimi: Dağıtım ve Tutundurma.
15. Hafta - Teorik
İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme.
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
3
OÇ-6
OÇ-7
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu