Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu: İŞLT208
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin amacı, işletme yönetimi teorilerinin tarihsel süreçlerini gözlemlemek ve yönetimin temel fonksiyonlarını açıklamak ve çağdaş yönetim kavram ve uygulamaları konusunda öğrenciyi yetkin kılmaktır.

Özet İçerik

Yönetim ve örgüt teorilerine giriş, klasik yönetim teorileri, modern yönetim teorileri, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, örgüt ve örgütleme fonksiyonu, yönetim konusunda son gelişmeler, amaçlara göre yönetim...

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Büşra KUTLU KARABIYIK
Doç. Dr. Mustafa KESEN
Öğrenme Çıktıları
1.Geçmişten günümüze yönetim ve organizasyon alanındaki değişimleri kavrar.
2.İşletmelerin organizasyon yapılarını analiz eder.
3.Farklı yönetim yaklaşımlarını işletme problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak şekilde uygular.
4.Yönetimin tarihsel gelişimi ve yönetimin fonksiyonlarını kavrar.
5.Yönetimde güncel yaklaşımları kavrar ve bu yaklaşımları mevcut işletme yönetimi problemlerine uygulayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, 2009.
2.Halil CAN, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlar, Yönetim Kavramı, Eski Dönem Yönetim Düşüncesinin Evrimi
2. Hafta - Teorik
Yönetim ve Örgüt Teorilerine Giriş, Klasik Yönetim Teorileri
3. Hafta - Teorik
Neo-Klasik Yönetim Teorileri
4. Hafta - Teorik
Modern Yönetim Teorileri, Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı
5. Hafta - Teorik
Yönetimin Fonksiyonları, Planlama Fonksiyonu
6. Hafta - Teorik
Örgüt ve Örgütleme Fonksiyonu
7. Hafta - Teorik
Yöneltme Fonksiyonu
8. Hafta - Teorik
Koordinasyon (Eşgüdümleme)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Kontrol Fonksiyonu
12. Hafta - Teorik
Yönetim Konusunda Son Gelişmeler, Amaçlara Göre Yönetim
13. Hafta - Teorik
Örgütlerde Çatışma ve Yaratıcılığın Yönetimi
14. Hafta - Teorik
Değişim Mühendisliği
15. Hafta - Teorik
Şebeke Örgütler, Sanal Örgütler ve Adhokratik Örgütler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
4
4
4
OÇ-2
3
4
4
4
4
OÇ-3
3
4
4
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu