Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Üretim Yönetimi I
Ders Kodu: İŞLT303
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Ders, işletme öğrencilerinin üretim/imalat alanındaki ihtiyaç duyacakları bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Bir fabrikanın kurulmasında, üretim sistemlerinin belirlenmesi aşamasından, stok yapısına, lojistik destek hizmetlerinden kalite kontrol süreçlerine kadar işletmenin gereksinim duyduğu organizasyon ve hesaplamalar teorik olarak öğrenciye verilecektir. Ürünleri, eldeki kaynakların en etkin biçimde kullanılmasıyla, yüksek kalite ve mümkün en düşük maliyetle üretimi için gerekli şartların oluşturulması gerekir. İşletme yöneticisi, üretimle diğer fonksiyonlar arasındaki ilişkileri iyi belirleyip doğru kararlar alması gerekir. Bu amaçla matematik, istatistik, işletmecilik ve yöneticilik bilgilerinin deneyimler ışığında kullanılması sonucu verimli bir üretim gerçekleşebilir. Kısacası ders, öğrencilerin üretimin gerçekleştirilmesi sürecinde bilmeleri gereken teorik ve kavramsal altyapıyı oluşturur, üretim kararlarının verilmesinde yönetici adaylarını bilgisel olarak donatmayı amaçlar.

Özet İçerik

Fabrikanın kuruluşundan başlayarak üretimin tüm aşamaları, üretimin verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılması gereken analiz ve planlamalar, bütünsel bir şekilde verilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kamil BİRCAN
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmenin üretim kararları alma problemlerine destek sağlar.
2.Üretim yönetimiyle ilgili kavramları anlar ve kavrar.
3.Üretim stratejileri, tedarik zinciri, lojistik ve stok gibi konuları kavrar.
4.Üretimle diğer fonksiyonlar arasındaki ilişkileri anlar, koordinasyon sağlar ve beceri kazanır.
5.Kalite ve verimlilik alanında teorik bilgileri edinir, gerekli tabloları ve hesaplamaları oluşturabilir.
6.Matematik ve istatistik bilimlerini üretim alanında uygulayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bülent KOBU, Üretim Yönetimi, Beta Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Üretim kavramı, üretim stratejileri ve üretim kararları, üretim organizasyonu ve diğer fonksiyonlarla ilişkiler
2. Hafta - Teorik
Üretim sistemlerinin sınıflandırılması, kesikli ve sürekli üretim sistemleri
3. Hafta - Teorik
Ürün tasarımı, yeni ürün stratejileri, basitleştirme, standartlaştırma, kodlama çalışması
4. Hafta - Teorik
Kuruluş yeri seçimi, değerleme yöntemleri, uluslararası kapsamda yer seçimi
5. Hafta - Teorik
Lojistik yönetimi, sipariş, depolama, satın alma fonksiyonları, küresel lojistik
6. Hafta - Teorik
Tedarik zinciri yönetimi, lojistik bilgi sistemleri, lojistik performans
7. Hafta - Teorik
İş Analizleri, metot geliştirme ve hareket ekonomisi, grafik araçlar, süreç akış diyagramı örneği
8. Hafta - Teorik
İş ölçümü teknikleri, standart zaman hesabı, ergonomi kavramı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Kalite kontrolü, muayene ve standartlar, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Çemberleri
12. Hafta - Teorik
İstatistiksel kalite kontrolü, kalite kontrol araçları
13. Hafta - Teorik
Stok yönetimi ve Kapasite planlaması, talep tahminleri
14. Hafta - Teorik
Verimlilik, performans, etkinlik kavramları, ülke ekonomisi ve verimlilik
15. Hafta - Teorik
Verimlilik ölçüm yöntemleri, işletme performansı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130678
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
5
4
4
OÇ-2
3
5
4
4
OÇ-3
3
5
5
5
OÇ-4
2
4
4
5
OÇ-5
3
5
4
4
OÇ-6
3
4
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu